28 november 2014, om 00:00 | De Graven van Leuven, Wolvenhoek 8, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Algemene Ledenvergadering + Feest

Op vrijdag 28 november, van 19.00-21.00 uur, houdt de PvdA afdeling Den Bosch een Algemene Ledenvergadering in café De Graven van Leuven, Wolvenhoek 8, ’s-Hertogenbosch. Ontvangst vanaf 18.30 uur met koffie en thee.

Na de ALV bent u op dezelfde locatie welkom op het feest ter afsluiting van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met dit feest bedanken we alle kandidaat-raadsleden en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de campagne.

AGENDA Algemene Ledenvergadering 28 november 2014

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 10 juli 2014
  2014-07-10 Verslag ALV
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en actuele zaken
 5. Bestuurszaken:
 1. Gewest en landelijk
 • Van de gewestelijk afgevaardigden
 • Vooruitblik op landelijk congres 16-17 januari 2015
 • Kiezen gewestelijk afgevaardigde en plaatsvervangend congresafgevaardigde
 1. Terugblik gemeenteraadsverkiezingen & voorstellen nieuwe fractie
 2. Aankondiging volgende ALV met bestuursverkiezingen
 3. Rondvraag / wvttk
 4. Sluiting