10 juli 2014, om 22:00, SCC De Helftheuvel | SCC De Helftheuvel

Algemene Ledenvergadering 10 juli

donderdag 10 juli: ALV van de PvdA afdeling ’s-Hertogenbosch,
aanvang 19.30 u, inloop vanaf 19.00 u,
in SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch.

Voorlopige agenda:

  • 1. Opening en welkom
  • 2. Vaststellen agenda
  • 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2014

2014-03-18 Verslag ALV

  • 4. Mededelingen en ingekomen stukken
  • 5. Gemeenteraadsverkiezingen 2014:

–       Vaststellen verkiezingsprogramma

2014-07-10 Ontwerpverkiezingsprogramma ALV

–       Vaststellen kandidatenlijst

2014-07-10 Ontwerpkandidatenlijst ALV (2)

2014-07-10 Toelichting ontwerpkandidatenlijst ALV

–       Lijstverbinding

  • 6. Rondvraag / wvttk
  • 7. Sluiting