25 november 2015, om 20:00, Tramkade | Tramkade

ALV PvdA Den Bosch en presentatie Ric Hofmans

Op woensdag 25 november om 20.00 uur  houdt de PvdA afdeling ’s-Hertogenbosch een Algemene Ledenvergadering op een mooie plek in de stad. De Tramkade: (Tramkade 26, 5211 VB Den Bosch). Inloop vanaf 19.30 uur.

De vergadering bestaat uit een formeel gedeelte (voor de pauze) en een inhoudelijk deel (na de pauze).

Ric Hofmans verzorgt dan een presentatie met als titel Inkomensongelijkheid als gevolg van technologie.

Meer info over de presentatie hier!

De agenda van het formele gedeelte:

1.Opening en welkom

2. Vaststellen agenda

3. Notulen Algemene ledenvergadering 27 Maart 2015  Klik op de link voor de notulen: 2015-03-27 Verslag ALV

4. Mededelingen en ingekomen stukken.

5. Bestuurszaken

  • Ter info: Strategiedocument  Klik op de link:  INFO Strategiedocument
  • Vaststellen Werkplan 2016    Klik op de link:  Werkplan 2016 CONCEPT
  • Vaststellen Begroting 2016 Klik op de link: Begroting 2016 
  • Verkiezing nieuwe secretaris
  • Verkiezing nieuw bestuurslid
  • Verkiezing congresafgevaardigde
  • Verkiezing gewestelijk afgevaardigde

6. Uit het gewest en landelijk

7. Van de fractie

8. Rondvraag / wvttk

9. Sluiting formele gedeelte