23 maart 2016, om 20:00, Noorderpoort Samen Doen, Hambaken | Noorderpoort Samen Doen, Hambaken

ALV PvdA Den Bosch

Op woensdag 23 maart om 20.00 uur houdt de PvdA afdeling ’s-Hertogenbosch een Algemene Ledenvergadering in Noorderpoort-Samen Doen. Of zoals op internet staat te lezen: De huiskamer van de Hambaken, voor en door buurtbewoners.

Adres: Het Wielsem 21, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, koffie en thee staan dan voor u klaar.

De agenda bestaat uit twee gedeelten. Voor de pauze worden alle formele agendapunten behandeld. Na de pauze gaan bestuur en fractie in gesprek met de leden over de waarden van PvdA Den Bosch.

Hieronder staat de agenda. De agendastukken kunt u lezen en eventueel uitprinten door te klikken op de diverse links.  

Deel 1: voor de pauze

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene ledenvergadering November 2015 DE NOTULEN LEEST U HIER2015-11-25 Notulen ALV
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Bestuurszaken:
  Vaststellen jaarverslag 2015  JAARVERSLAG 2015 PVDA DEN BOSCH
  Vaststellen jaarrekening 2015 JAARREKENING 2015
  Verklaring kascommissie over 2015 TOELICHTING PENNINGMEESTER
  Vacature bestuurslid communicatie
 6. Gewest en landelijk
 7. Van de fractie
 8. Rondvraag / wvttk

Deel 2: na de pauze, de waarden van PvdA Den Bosch

De fractie en het bestuur hebben samen de waarden van PvdA Den Bosch geformuleerd. Dat zijn Solidariteit, Vooruitgang en Bestaanszekerheid. Lisette van der Swaluw en Pieter Paul Slikker gaan hier kort op in en vertellen iets over onze strategie voor de komende jaren. Aansluitend kunnen alle leden participeren. O.l.v. Jolanda Noordzij komen alle aanwezigen aan bod en praten we samen en met elkaar over onze waarden. Want Den Bosch dat zijn wij samen en ook PvdA Den Bosch dat zijn wij samen.

TER INFO: STRATEGIEDOCUMENT

Dit document kunt u zien als bijlage bij het jaarverslag en als achtergrondinformatie voor het programma na de pauze.

MEDEDELING
Deze agenda is per digitale nieuwsbrief verstuurd op zondag 28 februari naar alle leden van PvdA Den Bosch en nogmaals op vrijdag 18 maart. U kunt zelf alle stukken uitprinten of meelezen op een tablet.

Wij hebben 38 leden zonder mailadres. Zij ontvingen de agenda per post.