27 maart 2015, om 22:00, De Slinger | De Slinger

ALV PvdA Den Bosch

Op vrijdag 27 maart om 20.00 uur  houdt de PvdA afdeling ’s-Hertogenbosch een Algemene Ledenvergadering in Sociaal Culturele Accommodatie De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ’s-Hertogenbosch. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, koffie en thee staan voor u klaar.

Agenda ALV 27 maart 2015:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 28 januari 2015 2015-01-28 Verslag ALV
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Bestuurszaken:
 1. Gewest en landelijk
 • Korte terugblik Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015
 1. Van de fractie
 2. Rondvraag / wvttk
 3. Samen vooruit kijken: Discussie met leden over de koers van de PvdA Den Bosch 2015-03-27 Agendastuk Samen vooruit kijken
 4. Sluiting