28 februari 2015, om 15:00

Canvassen in de Hambaken

Op zaterdag 28 februari gaan we canvassen in de Hambaken met Ruud Rottier als wijkcoördinator. De canvasactie staat in het teken van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen.

We verzamelen om 11.30 uur in: Noorderpoort Samen Doen, Het Wielsem 21, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch. Na een korte inleiding om 11.50 uur gaan we om 12.00 uur de wijk in en we zijn omstreeks 15.00 uur weer terug.

Voorafgaand aan de canvasactie, om 11.00 uur, gaat Youssef Noudri (opbouwwerker in de Hambaken) met een aantal betrokkenen in gesprek met belangstellende PvdA-ers, zoals fractieleden en bestuursleden. Alle leden zijn van harte welkom. Youssef zal iets vertellen over zijn werkzaamheden in de Hambaken en gaat daarna ook mee de wijk in.

Bericht van aan- en afmeldingen tot vrijdagavond per mail aan harm.rijks@home.nl, op zaterdagochtend via 06-83945017.

Tot ziens in de Hambaken,
Harm Rijks, campagnecoördinator.

Benieuwd hoe canvassen werkt? Bekijk dan het target=”_blank”>filmpje PvdA in de Buurt.