25 november 2014, om 21:30, Bestuurscentrum | Bestuurscentrum

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

De commissie ruimtelijke ontwikkeling en beheer bespreekt onderwerpen die te maken hebben met ontwikkelingen op gebied van groenbeheer, woningbouw en onderhoud openbare ruimte.

De commissie is bij te wonen, de agenda staat op de website,
www.s-hertogenbosch.nl   of via de griffie.