26 januari 2015, om 20:00, Bestuurscentrum | Bestuurscentrum

Fractievergadering

De fractie vergadert deze avond over de inbreng bij de komende raadsvergaderingen van 27-1 en 3-2.

Het gaat natuurlijk ook over het bestuursakkoord:

http://www.s-hertogenbosch.nl/nc/inwoner/actueel/bericht/bestuursakkoord-en-nieuw-college/

De vergadering is vrij te bezoeken, even aanmelden bij Lisette van der Swaluw, lswaluw@hotmail.com