13 november 2014, om 22:00 | Bestuurscentrum, achter het stadhuis 1

Fractievergadering

De fractie vergadert deze avond over de inbreng bij de commissie vergaderingen.

Er wordt gesproken over de voorstellen van het college en welke ideeën de fractie daarover heeft.

De vergadering is vrij te bezoeken, even aanmelden bij Lisette van der Swaluw, lswaluw@hotmail.com

of Margreet van Dijl fractieondersteuner, m.vandijl@s-hertogenbosch.nl