4 november 2014, om 23:00, 's-Hertogenbosch, Bestuurscentrum | 's-Hertogenbosch, Bestuurscentrum

Raadsvergadering

In de raadsvergadering kunnen moties en amendementen worden ingebracht op de voorstellen van het college van B&W.

Voorstellen van B&W die in de commissie nog vragen oproepen worden in de vergadering besproken.

De vergadering is openbaar, men kan zich melden bij de griffie.

De agendapunten zijn te vinden op www.s-hertogenbosch.nl en de Bossche Omroep op zondag.