Door Inke Katoen op 20 januari 2014

2014 is het allemaal Jeugdzorg dat de klok slaat

Het principe is één gezin, één dossier, één zorgverlener!
Er lijkt zich nu een meerderheid in de raad af te tekenen die de kleine bestaande zorgteams op de scholen, zo snel mogelijk ‘geïntegreerd’ wil hebben in de 6 wijkteams. Wat de PvdA betreft, moeten we eerst zorgen dat de wijkteams vaste voet krijgen.  Aansluiting vinden bij wat er in de verschillende wijken en buurten al bestaat en dan in de loop van ’14 en ’15 met alle voorzichtigheid en overleg de Jeugdteams en Wijkteams samenvoegen
Het principe is: wat lokaal kan, lokaal doen. Wat lokaal niet kan, regionaal doen.
Ook zorgen over het meldpunt huiselijk geweld. Dat moet van het kabinet in samenspraak met de regio gestalte krijgen. Nu wil Den Bosch wat zorgvuldig is opgebouwd en al aansluiting vindt in de gezinnen voortzetten, maar de andere gemeenten willen één regionaal AMHK. Nou ja zeg omdat dat goedkoper is. Voorstel kijken wat we minder aan geld kwijt zijn en de taken ‘advies en melden’ van kindermishandeling en huiselijk geweld zeer zeker geïntegreerd in de wijkteams implementeren

In februari komt Kunst en Cultuur aan bod met de nota: Zeven kansen voor cultuur. Het gaat om draagvlak. En dat groeit als de inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunst en cultuur niet krijgen opgedrongen, maar als de kunst en cultuur uit de inwoners zelf wordt gehaald.
Mijn accent zal liggen op cultuureducatie op de scholen.

Inke Katoen, raadslid PvdA ‘s-Hertogenbosch

Inke Katoen

Inke Katoen

Inke Katoen (69 lentes) is geboren en getogen Bossche en trots op haar stad. ‘Mijn man Gert en ik genieten van ons huis op de Graafseweg, ons pensioen, ons privé, van uit gaan in de stad en de schitterende reizen die we maken. Ik ben een familiemens en dol op mijn lieve moeder van 95

Meer over Inke Katoen