Door Fouad Kabbouti op 13 september 2015

Het prijskaartje van de Bossche Universiteit

In de commissie Financiën, Economische en Sociale Zaken van 14 september waren we als PvdA Den Bosch kritisch op de financiële onderbouwing van de Graduate School. We stonden daarin niet alleen! Op 22 september staat de Graduate School op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. U kunt de vergadering bijwonen of gewoon thuis op de bank volgen via Twitter met de hashtag #raaddb

Een Bossche Universiteit speciaal gericht op digitalisering en ‘Big Data’: dat biedt kansen. Het brengt en houdt jong talent in onze stad, het versterkt de band met de slimste regio ter wereld -Brainport Eindhoven- en het trekt nieuwe werkgelegenheid aan. Banen en kansen als we het kort samenvatten. En dus is de Bossche PvdA als pleitbezorger van vooruitgang en innovatie een groot voorstander van de Bossche Universiteit.

Zoals wel vaker hangt er aan een groots plan ook een groots prijskaartje. Maar liefst veertig miljoen euro waarvan een kwart door onze stad opgehoest moet worden. Het stadsbestuur heeft de schatkist eens op haar kant gekiept en komt met een voorstel dat samen te vatten is als ’t ken net. Al het beschikbare budget voor onderwijs (zo’n 6 miljoen) wordt in eenmaal opgesoupeerd en er wordt een greep van 4 miljoen uit de reserves van de stad gedaan.

Alles heeft zijn prijs. De ambitie om MBO-studenten sneller een baan te laten vinden door nieuwe vormen van onderwijs – een van de geroemde innovaties – verdwijnt uit beeld, en ook het speciaal onderwijs zal moeten wachten. Iets wat ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de kinderen op de Rietlanden die nodig een nieuwe school verdienen. In het Brabants Dagblad zegt de wethouder dat het Ademgebouw er nog altijd komt, ook als de gemeente er géén geld in steekt. Ons komt echter ter oren dat bij Avans en de Has de handen hier niet meer voor op elkaar gaan. Resumerend: geen innovaties, geen aanvalsprogramma voor kwetsbare jongeren op het MBO en in het speciaal onderwijs, geen kenniscentrum annex ademgebouw. Dat zou een hoge prijs zijn.

Ja, dat alles zijn aannames. Want pas als de begroting in oktober ter tafel ligt weten we welke veren we moeten laten voor onze Bossche Universiteit. Alle reden dus om niet op stel en sprong de knoop door te hakken. Het voorstel van het stadsbestuur om op de eerst volgende raadsvergadering het besluit te nemen vinden we dan ook bijzonder onverstandig.

Onze stad heeft het eeuwenlang zonder universiteit moeten stellen. Laten we zes weken geduld betrachten om een gedegen besluit te kunnen nemen.

 

Fouad Kabbouti – fractielid financiën

Pieter Paul Slikker – commissielid onderwijs

bossche-universiteit

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fouad weet bestuurlijke distantie te combineren met persoonlijke nabijheid. Enerzijds kan hij situaties snel analyseren, anderzijds benadert hij mensen op een zorgvuldige, individuele en empathische wijze. Hij zoekt verbinding met wijkbewoners en met andere partijen. Hij handelt vanuit een duidelijk langetermijnperspectief, met oog voor successen op de korte termijn. Hij heeft een bestuurlijk profiel, is

Meer over Fouad Kabbouti