Door Inke Katoen op 20 december 2016

In gesprek met Jetta Klijnsma

De fractie heeft gisteren 2 uur ongestoord met Jetta Klijnsma kunnen spreken. Over ons Ombudsteam PvdA Den Bosch en de problemen van mensen in de Bijstand, vaak met hoge schulden, van gezinnen in armoede, het verdriet van hoe je behandeld wordt, terwijl je vaak al een werkend leven achter de rug hebt. Over de inbreng van de PvdA in de Raad, benadrukte de Staatsecretaris dat: ‘Maatwerk’ bieden, per persoon bekijken wat leidt tot ‘duurzaam werk’ niet alleen mag, maar moet! En dat dat zelfs in de Participatiewet staat. Artikel 18.

Jetta, dat mag ik zeggen sinds we op het Malieveld bij ‘Stop de Stapeling’ met elkaar zijn opgetrokken, was ‘s-middags met onze vragen eens bij de WEENER wezen kijken. De goeie kant in Den Bosch is dat de WEENER, het arbeidsbureau en Sociale Dienst hier samenwerken en nog vóór dat mensen in de bijstand vallen. Het Zwartboek dat Ans Lokhoff van de SP haar overhandigde had zij ook al doorgenomen voor de maaltijd. ‘Het is goed dat jullie lokale politici klachten serieus nemen en de mensen de juiste weg op helpen. Er zijn in Den Bosch wel heel veel mensen vrijgesteld van het zoeken naar betaald werk. Vooral ook voor die mensen moeten we ons in blijven zetten dat zij mee kunnen blijven doen. De geluiden over te weinig ‘beschut werk’ had haar gesteund. Er komen 30.000 ‘beschutte betaalde banen’! Wat haar op was gevallen, was de te strenge toon. Zo wil je niet aangesproken voelen en dat is ook nergens voor nodig. De regels zijn streng: Als je in de bijstand iets verdient moet je dat opgeven, dat moet iedereen duidelijk zijn. Maar in de benadering die zij in onze voorbeeldbrieven las, miste zij de emphatie. Ze had dat ook ter sprake gebracht en een aantal brieven is al aangepast. ‘De participatiewet moet zo uitgevoerd worden zoals hij bedoeld is, en natuurlijk wijzen wethouders naar mij als jullie meer beleidsvrijheid zoeken. 

Inke Katoen

Inke Katoen

Inke Katoen (69 lentes) is geboren en getogen Bossche en trots op haar stad. ‘Mijn man Gert en ik genieten van ons huis op de Graafseweg, ons pensioen, ons privé, van uit gaan in de stad en de schitterende reizen die we maken. Ik ben een familiemens en dol op mijn lieve moeder van 95

Meer over Inke Katoen