Bestuur zoekt nieuwe secretaris

23 juni 2020

Vanwege de aanstaande verhuizing van de huidige secretaris naar buiten de gemeentegrenzen van Den Bosch, is het bestuur van de Partij van de Arbeid in Den Bosch op zoek naar een nieuwe secretaris.

Ben jij die denkende doener die het leuk vindt om de Bossche Partij van de Arbeid organisatorisch scherp te stellen? Heb jij dé manier om onze afdeling qua structuur op het rechte pad te houden? En voel jij je thuis in een gezellige club, waar de handen flink uit de mouwen worden gestoken om de PvdA en haar idealen nog zichtbaarder te maken in onze stad? Dan ziet het afdelingsbestuur in jou zijn nieuwe secretaris!

De secretaris:

– Is lid van de Partij van de Arbeid;
– Ondersteunt de voorzitter; vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de afdeling.
– Organiseert, coördineert en zorgt voor de informatiestroom binnen de afdeling;
– Ziet toe op de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en -vergaderingen (notulen);
– Organiseert de bijeenkomsten en activiteiten die de afdeling organiseert voor haar leden. Dat betekent bijvoorbeeld uitnodigingen versturen etc.;
– Is beheerder van het archief van de afdeling. In dit archief worden alle relevante gegevens opgeslagen uit het verleden en het heden;
– Stelt samen met de voorzitter de agenda van de bestuursvergadering en de ledenvergadering op;
– Onderhoudt het ledenbestand van de afdeling;
– Houdt toezicht op de naleving van de statuten en de huishoudelijke reglementen;
– Functioneert als klankbord en is behulpzaam in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast brengt de secretaris de overige bestuursleden op de hoogte over zaken die voor hen relevant zijn.

Qua tijdsbesteding investeert de secretaris ongeveer tien uur per week. Dit is een indicatie. In veel afdelingen zal om de afdeling optimaal te laten draaien het aantal uren hoger liggen, zeker in verkiezingstijd. De voorzitter houdt zich voor namelijk bezig met de PR-kant van de afdeling, terwijl de secretaris zich richt op de organisatorische aspecten die binnen het afdelingsbestuur spelen.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar secretariaatpvdadenbosch@gmail.com.