Door Pieter Paul Slikker op 15 november 2015

#BIEBdebat Tot over de oren in de schulden

schulden

Aan één op de tien Bossche keukentafels vraagt men zich af hoe het einde van de maand te halen. Drieduizend kinderen in onze stad groeien op in armoede. Vaak is de oorzaak samen te vatten tot één woord: schulden. Met een klein inkomen lopen schulden al snel op. Incassokosten, deurwaarders, een te laat betaalde boete- de rekeningen nemen maandelijks toe en mensen draaien zich hopeloos vast. Tot het moment is aangebroken dat de huur, de zorgverzekering en de elektriciteit niet meer betaald kan worden en de kinderen zonder fatsoenlijke maaltijd naar school gaan. Dan klopt men aan voor hulp. Als men tot over de oren in de schulden zit.

Daarover gaat het maandelijkse #BiEBdebat van de Bossche PvdA op vrijdag 27 november. Onder leiding van Reinoud van Uffelen gaan professionele schuldhulpverleners, vrijwilligers, schuldeisers en betrokkenen met elkaar in gesprek en beantwoorden vragen als hoe zijn we er eerder bij? Hoe zorgen we dat mensen zelf de regie houden? Wat kunnen vrijwilligers en betaalmaatjes, waarvoor zijn professionals nodig?

Vanaf 16.00 uur bent u op vrijdag 27 november welkom voor koffie en thee in de Bossche BiEB. Om 16.30 uur start het debat en omstreeks 17.30 uur sluiten we af.

Onder de aanwezigen: (onder voorbehoud)

Mike Hannink, ervaringsdeskundige

Frans Koeman, voorzitter van de Voedselbank Den Bosch

Bea Klaase, Wijkpleinconsulent van Wijkplein het Centrum

Rina Hendriks, Juvans

Hans van Veen, voorzitter Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch

Marijke Boesten, Netwerk tegen Armoede zie www.netwerktegenarmoede.nl

Geert Snijders, oud-wethouder van ondermeer armoedebeleid

Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Jordy Sanchez.

Uit de armoedemonitor blijkt dat in 2014 10,5% van de huishoudens in ’s-Hertogenbosch een inkomen heeft onder de lage-inkomensgrens. In 2011 was dat nog 8,5%.

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker