Door Pieter Paul Slikker op 16 oktober 2016

Bij Katrien: huiskamer of schaftkeet?

Juni 2016 stelden de fracties van de Bossche PvdA, GroenLinks en Bosch Belang al vragen over het voortbestaan van Bij Katrien. De Bossche huiskamer in het voormalig Koningstheater had destijds te horen gekregen dat het in september 2015 in gebruik genomen – en door vijftig vrijwilligers opgeknapte- pand wellicht aangewend zou worden als steunpunt bij de geplande verbouwing van het Theater aan de Parade.

 Pieter Paul Slikker, Patrick Leenders en Frans van Valkenburg waren daar niet over te spreken. Een huiskamer van de stad als Bij Katrien -die met veel succes werkt aan ontmoeting in een samenleving waar dat lang niet altijd meer vanzelfsprekend is- verdient steun van onze stad. Sociaal initiatief dient wat ons betreft beloond te worden waar dat kan. Niet alleen met woorden, juist ook met daden.

Inmiddels blijkt dat het Theater aan de Parade elders werkplekken kan betrekken. Blijft over de noodzaak om een plek te vinden voor de bouwers: een uitvalsbasis en een schaftkeet. Gezien het grote belang van een initiatief als Bij Katrien zouden PvdA, GroenLinks en Bosch Belang willen zien dat deze locatie voor de bouwers elders gevonden wordt. In leegstaand vastgoed of in een tijdelijke bouwcontainer.

Raadslid Pieter Paul Slikker: ‘Een huiskamer als Bij Katrien is uniek in onze stad. Daar ontmoet jong en oud elkaar, daar wordt eenzaamheid voorkomen en talent gesmeed. Het stadsbestuur moet hen daarom koesteren, niet verjagen voor een schaftkeet.’

 Voor Bij Katrien zouden PvdA, GroenLinks en Bosch Belang graag een duurzame oplossing zien. Op de raadsvergadering van 8 november stellen ze dit aan de kaak bij het stadsbestuur.

Hieronder de schriftelijke vragen.

Voor meer informatie:

Pieter Paul Slikker 0654263687

bij-katrien-6

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker