Door Pieter Paul Slikker op 1 oktober 2015

Bossche Lokale Omroep. Waar is de regie in deze soap?

Na de roemloze ondergang van het Boschtion zitten we alweer een jaartje zonder lokale omroep. Volgend jaar moet een nieuwe TV- en radiozender de lucht in. En dat wordt hoog tijd. De Bossche PvdA is een warm voorstander van een sterke lokale publieke omroep. Omdat het de sociale cohesie in de stad vergroot, een bron van vermaak en informatie is voor tienduizenden inwoners van onze stad en de democratie dichterbij de Bosschenaren brengt.

Zoals u in het Brabants Dagblad heeft kunnen lezen neemt de raad op 13 oktober een besluit – dragen we RTV-Dieze of DTV (die nu al actief is in Oss) voor? Een keuze die volgens de mediawet weinig om het lijf heeft. De gemeenteraad toetst ‘de representativiteit van het Programma Bepalend Orgaan’. In normaal Nederlands betekent dat niet veel meer dan dat er een aantal mensen moeten zijn die het programma-aanbod bepalen en dat deze mensen uit alle hoeken van de Bossche samenleving moeten komen.

Dat is op zichzelf een logische vereiste want een nieuwe lokale omroep moet van alle Bosschenaren zijn. Wat minder logisch is, is dat volgens de wet werkelijk het enige waar de raad zijn keuze op dient te baseren. Of er een professionele organisatie achter zit met mensen die een camera kunnen vasthouden, of men de expertise in huis heeft om een fatsoenlijk televisie- en radioprogramma te maken, of men de digitale wereld een beetje begrijpt en de financiën op orde heeft doet volgens de wet niet ter zake Net als de vraag wat voor aanbod wij als stad van de nieuwe omroep verwachten.

Overal in Nederland lappen wethouders en raadsleden dus de wet aan hun laars. Natuurlijk kijken ze naar de mensen die het programma-aanbod bepalen, maar ze buigen zich ook over de veel fundamentelere vraag: wat willen wij met de lokale omroep? En welke kandidaat heeft daarvoor de beste papieren? Maar niet in Den Bosch. Hier zijn we –als het aan het stadsbestuur ligt- Roomser dan de Paus en stellen we een aannemer aan, zonder te weten wat die kan, zonder te omschrijven wat we willen bouwen en zonder dat we weten welk budget we ter beschikking hebben. Dat is een experiment dat we niet moeten willen als we de geschiedenis van het Boschtion niet herhaald willen zien.

Daar komt een saillant detail bij. Vandaag spreekt men in Oss over de toekomst van de lokale publieke omroep aldaar. DTV verkeert volgens het Osse college ‘al jaren in de financiële problemen’. De huidige subsidie van twee ton wordt al geruime tijd met een ton opgeplust en het Osse college lijkt daar vanaf te willen. Want ‘vanwege de noodzakelijke bezuinigingen hebben wij vele organisaties een lagere subsidie moeten toekennen. Een verhoging van de subsidie voor de omroep staat haaks op dit bezuinigingsbeleid.’ In een van de Osse scenario’s wordt er zelfs gesproken over ‘afscheid nemen van Omroep Maasland en een traject ingaan voor een nieuwe lokale omroep.’ Het klinkt –helaas- alsof we een bankroet Trojaans paard binnenhalen met deze gegadigde. Het stadsbestuur had de betreffende stukken nog niet gezien – alhoewel ze gewoon op internet staan.

Het is een treurige samenvatting: geen inhoudelijk plan, geen toetsing van de gegadigden op meer dan het programma bepalend orgaan en een kandidaat die aan een zijden draadje bungelt. Waar is de regie in deze soap? Tot op heden lijkt die ver te zoeken. Wethouder Huib van Olden komt mede op verzoek van de Bossche PvdA met een aangescherpt voorstel. We zijn er niet gerust op….

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker