Door Lisette van der Swaluw op 1 juni 2015

Bossche PvdA presenteert alternatieve begroting

De Bossche PvdA presenteert een alternatieve begroting voor de stad. (Alternatieve Begroting PvdA Den Bosch) Een alternatief waarin de partij laat zien dat vooruitgang voor alle Bosschenaren mogelijk is. Door kansen te bieden aan àl onze inwoners, door solidair te zijn met de mensen onder ons die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, door meer te investeren in de toekomst en minder in ons erfgoed.

Vier ambities staan in het alternatief van de Bossche PvdA centraal. Ten eerste wil de PvdA de 8000 Bosschenaren zonder werk perspectief bieden op een baan door een banenfonds van 1 miljoen euro per jaar in het leven te roepen. Hiermee is een forse uitbreiding van de schamele 43 starters en meestersbeurzen waar het collegeprogramma in voorziet mogelijk en is er ruimte voor de elders zeer succesvolle jongerenvouchers voor werkgevers en een Bosch mobiliteitscentrum.

Ten tweede wil de partij dat onze stad een betaalbaar thuis biedt aan jongeren en mensen met een kleine portemonnee. Daarvoor worden door verduurzaming de woonlasten van sociale huurwoningen verlaagd en wordt er geld uitgetrokken voor honderden startersleningen.

Ook trekt de PvdA fors geld uit voor de bestrijding van armoede waarmee een proactief kwijtscheldingsbeleid, een proef met basisinkomen voor de meest kwetsbare stadsgenoten zonder perspectief, wijklocaties voor de voedselbank en een jeugdsportfonds gefinancierd kunnen worden.

Ten slotte wil de Bossche PvdA dat we in onze stad de slag naar de toekomst maken door nieuwe cultuur en buurt- en bewonersinitiatieven te stimuleren. Daarmee krijgen prachtige initiatieven zoals het Kings of Colors-festival, een studentenintroweek door BeThere, de Hambaken Gym, de wijkcorporatie Oost en Bij Katrien ruim baan.

Dit alles doet de Bossche PvdA zonder noodzakelijke bezuinigingen uit de weg te gaan. Conform de door het college vastgestelde noodzaak worden het gat tussen uitgaven en inkomsten van 10,5 miljoen gedicht. Allereerst schrapt de Bossche PvdA daarvoor fors in de door het college voorgestelde nieuwe uitgaven. Realisatie van het Sint Jansmuseum, het zichtbaar maken van de fundamenten van de Pieckepoort en de linie 1629 worden geschrapt.

Ook snijdt de partij stevig in de honderdduizenden euro’s die worden uitgetrokken voor de marketing van de stad en het Jeroen Boschjaar. Ook vraagt de partij een zeer beperkte bijdrage van mensen met een koopwoning. De afgelopen jaren zijn de gemeentelijke lasten voor mensen met een koopwoning gedaald (vorig jaar gemiddeld met 11,60 euro). Bosschenaren met een huis van twee ton betalen per maand 25 eurocent extra, Bosschenaren met een huis van een miljoen een kleine 2 euro per maand.

Zo komt de Bossche PvdA tot een sociaal, vooruitgangsgericht en financieel degelijk alternatief dat laat zien dat vooruitgang voor alle Bosschenaren mogelijk is. Door meer banen, betaalbare woningen, een sociaal armoedebeleid en kiezen voor de toekomst tot het hart van de begroting te maken.

Onze alternatieve begroting vindt u hieronder: Alternatieve Begroting PvdA Den Bosch

 

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw