Door Lisette van der Swaluw op 2 februari 2017

De erfenis van het Jeroen Bosch Jaar: terug naar klein en kneuterig?

Elk jaar weer peddelen, waden en varen kunstenaars en vrijwilligers met kunstzinnige creaties door de Bossche wateren: de Bosch Parade. Precies wat ik me voorstel bij het Circus Jeroen Bosch: verrassend, eigenzinnig en eigentijds. De Bosch Parade trekt nationaal en internationaal de aandacht. Omdat het uniek en bijzonder is. En omdat het verschillende groepen mensen bij elkaar brengt. Aan het evenementen werken kunstenaars, vrijwilligers, ambachtslieden, studenten, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en vele anderen mee. De Bosch Parade is in meerdere opzichten het Circus Jeroen Bosch. De stad heeft met deze formule goud in handen.

In november organiseerde PvdA Den Bosch al een #Biebdebat over dit onderwerp.

Toch wordt er stevig aan de fundamenten van de Bosch Parade gezaagd. Het Bossche college van B en W en de Bossche VVD, het CDA, Bosch Belang, Rosmalens Belang en de Bossche Volkspartij vinden dat de Bosch Parade best om het jaar kan in plaats van elk jaar. Daarmee wordt getornd aan een van de belangrijkste waarden van het evenement. De Bosch Parade is een belangrijk bindmiddel tussen verschillende groepen vrijwilligers en biedt mensen kansen. Het evenement activeert en inspireert mensen. Door het om het jaar te organiseren, vervaagt dat element. En is het risico reëel dat mensen afhaken.

Een gemiste kans.

Daarbij komt is dat juist nu de Bosch Parade dankzij het Jeroen Bosch Jaar (inter) nationaal hoge ogen heeft gegooid en de erfenis van het Jeroen Bosch Jaar vast kan houden en uit kan bouwen,  juist nu wordt de geldkraan dicht gedraaid. Nu de organisatoren van de Bosch Parade – de stichting De Tijdvaarders – hebben laten weten zonder extra financiële steun van de gemeente de Bosch Parade dit jaar niet te kunnen organiseren, gaat de 100.000 euro die voor het evenement was gereserveerd voor 2017 doodleuk naar het Bosch Requiem en de Wereld van Jeroen Bosch. Dat de bijdrage van de gemeente nodig is omdat anders de werving van fondsen gevaar loopt (deze eisen vaak gemeentelijke co-financiering)  wordt als non-argument van tafel geveegd.

Natuurlijk, de Bosch Parade moet op zoek naar meer eigen middelen. Maar dat kost nou eenmaal tijd en ook geld ter overbrugging. Door het evenement nu al te korten, moet de stichting De Tijdvaarders de ambities flink bijstellen. En dat is meer dan zonde. Het ambitieuze Jeroen Bosch Jaar is nog maar net voorbij. De erfenis moet en mag niet zijn: terug naar klein een kneuterig.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw