Door Lisette van der Swaluw op 26 maart 2016

De goede weg? Het stuur recht houden!

De VVD wil de discussie over het AZC in Den Bosch heropenen. Fractievoorzitter Ralph Geers vraagt zich in het Brabants Dagblad hardop af ‘of we nog wel op de goede weg zitten’. De concrete aanleiding voor deze publieke overpeinzing is niet duidelijk. Geers verwijst naar de ‘vele ontwikkelingen’ sinds de gemeenteraad vorig jaar unaniem koos voor de vestiging van een AZC in Den Bosch.

Sindsdien is in ieder geval de Bossche Volks Partij gaan schuiven. Fractievoorzitter Nol Roos was nogal geschrokken van zijn eigen ja. De BVP is ten slotte een volkspartij. Zoals Tony van der Meulen onlangs terecht optekende in het Brabants Dagblad, betekent dat al lang niet meer: ‘goed naar de bevolking luisteren’. Maar ‘op de vlucht slaan voor het kabaal’. Zwichten voor herrieschoppers dus.

Als het gaat om de opvang van vluchtelingen, dan zijn het vaak de herrieschoppers die het publieke debat beheersen. In Den Bosch is de discussie tot nu toe redelijk beschaafd verlopen. Dat pleit voor de inwoners van deze stad. Maar makkelijk is het dossier niet. D66-wethouder Eric Logister – nota bene samen met de VVD in de coalitie – doet al maanden zijn stinkende best om samen met omwonenden en belanghebbenden tot goede afspraken te komen.

De wijkraad Maliskamp pleit ondertussen voor een kleinere opvanglocatie en minder vluchtelingen. De PvdA in Den Bosch heeft al een jaar eerder voorgesteld om de 600 – 800 vluchtelingen te verspreiden over twee AZC’s. Vooral om een goede integratie mogelijk te maken. Dat voorstel haalde het niet. Onder meer de VVD was tegen.

Ondertussen is gedegen onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een AZC. De locatie Coudewater blijkt een prima plek om 600 – 880 vluchtelingen te huisvesten. Het komt er nu op aan goede afspraken te maken met omwonenden. Zij begrijpen doorgaans donders goed dat een veilige plek voor mensen die voor oorlog en geweld gevlucht zijn, hard nodig is.

Terecht hebben zij ook zorgen. Het is belangrijk dat vluchtelingen onze taal en cultuur snel leren kennen. En dat zij de kans krijgen om aan de slag te gaan en een eigen bestaan op te bouwen. Daar zullen wij samen de schouders onder moeten zetten.

Nu rechtsomkeert maken en opnieuw beginnen, is geen optie. Sterker nog, dat is onverantwoord. Daarmee zouden wij de komst van een AZC op zijn minst ernstig vertragen. Daarmee zouden wij weglopen van kabaal. Laten we vooral koers houden. En de goede weg blijven volgen. Dat betekent in dit geval: het stuur recht houden.

nederland_unicef_kindinazc2

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw