3 oktober 2016

Een pleidooi voor meer beleidsvrijheid

door: Geert Snijders

_DSC5529_2

Vrijdag 30 september. Het maandelijkse #BiEB-debat van de Partij van de Arbeid. Met dit keer een wel erg specifiek onderwerp: de bejegening door Weener XL van haar cliënten. De belangstelling voor het debat is groot. Ruim 50 belangstellenden en ervaringsdeskundigen vullen de Stadsbibliotheek. Sander de Neef is debatleider.

De belangstelling is groot, het debat is fel. Mensen uiten in niet mis te verstane bewoordingen hun onvrede over hun behandeling door Weener XL. Zij zijn boos en menig spreker voelt zich vernederd. Teveel dwang en drang! Intimidatie en dreigend en autoritair gedrag. Aan voorbeelden geen gebrek.

Als weerwoord verwijst de directeur van Weener XL  Sjoerd van ’t Erve naar het dwingende karakter van de Participatiewet. Ondanks deze dwang zijn toch ongeveer 2500 mensen tijdelijk of permanent ontheven van de arbeidsplicht. Hij wijst op de behaalde succesen om mensen weer aan het werk te krijgen. Weener XL kent ook tevreden klanten. Weener XL is zelfs genomineerd voor de uitverkiezing van beste overheidsbedrijf.

Wijze woorden spreekt Ans van den Akker van de Ombudscommissie. Problemen over bejegening los je niet op in een publiek debat, maar in de dialoog. In het luisteren naar en het gesprek met elkaar. Wethouder Huib van Olden geeft aan blij te zijn met de signalen uit het debat en het gesprek aan te willen gaan om de onvrede te verminderen of weg te nemen.

Het tweede deel van het debat heeft een meer beleidsinhoudelijk karakter. Het richt zich op de invulling van de beleidsvrijheid die de gemeente heeft bij de uitwerking en uitvoering van de Participatiewet. Het gaat daarbij om vragen als:

  • Hoe groot is die beleidsvrijheid?
  • Maakt de gemeente ‘s-Hertogenbosch daadwerkelijk gebruik van deze beleidsvrijheid?
  • En zo ja, hoe wordt deze beleidsvrijheid dan ingevuld?
  • En welke (meer)kosten staan daar eventueel tegenover?

Het is duidelijk: de deelnemers van het debat pleiten voor maximale invulling van deze beleidsvrijheid ten gunste van de cliënten. Ook de rol van de Gemeenteraad komt voorbij. De Gemeenteraad kan kaders stellen voor de invulling van deze beleidsvrijheid en zij behoort de uitvoering daarvan door het College te controleren.

Ik mag het debat kort samenvatten en ik pleit voor de positie van mensen die blijvend geen perspectief hebben op werk. Iedereen kent de voorbeelden. De oudere werkzoekende – vaak boven de 60 jaar – een heel leven gewerkt, maar zonder arbeidsrelevante opleiding en kansloos op het vinden van werk.  De praktijk wijst het uit. Haal deze mensen uit het regime van de Participatiewet en geef hen een basisinkomen! Eerder in het debat heeft wethouder Huib van Olden – daartoe uitgenodigd door een spreekster uit het publiek- al toegezegd te bezien of deze groep mensen op een andere en meer passende wijze door Weener XL kan worden ingeschakeld.

biebdebat