Door Reinoud van Uffelen op 16 januari 2016

Een warm onthaal in het Warm Onthaal

Dat was een warm onthaal op 3 januari tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst in, hoe kan het ook anders, het Warm Onthaal. Er waren een kleine 100 belangstellenden. De gedeputeerde Erik van Merrienboer was van de partij, net als de vier Brabantse tweedekamerleden. Zij konden zien hoe de PvdA-afdeling Den Bosch politiek bedrijft. Waardegedreven en midden in de samenleving. Fractievoorzitter Lisette van der Swaluw vertelde in haar nieuwjaarstoespraak duidelijk dat PvdA Den Bosch ook in 2016 een scherpe koers zal varen. Een scherpe koers vanuit de waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid.

Die toespraak kunt u hier lezen.

Nicole de Koning aan het woord. Op de achtergrond v.l.n.r. Lisette van der Swaluw, Wim Luijendijk en Reinoud van Uffelen (foto: Leon van den Akker)

Nicole de Koning aan het woord. Op de achtergrond v.l.n.r. Lisette van der Swaluw, Wim Luijendijk en Reinoud van Uffelen (foto: Leon van den Akker)

Nicole de Koning heette eenieder welkom. Het Warm Onthaal is meer dan een eetcafé en biedt reïntegratieplaatsen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Dit kunnen mensen zijn met psycho-sociale problemen, ex-gedetineerden, mensen die vanuit een burnout weer aan de slag willen of mensen die kortdurend opgenomen zijn geweest in een GGZ-instelling. Kortom eenieder die vanuit een niet-werkende situatie wil toegroeien naar een volwaardige plaats in de werkende maatschappij.

Namens PvdA Den Bosch wil ik Nicole de Koning en haar team van harte bedanken voor het warme onthaal op 3 januari. Een goede start van het nieuwe jaar.

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen