Door Lisette van der Swaluw op 30 juni 2017

Helpen we Bossche jongeren of (internationale) studenten? Of allebei?

Dat het belangrijk is om (internationale) studenten en talenten aan onze stad te binden: eens. Dat dat kan door te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting: eens.

Maar niet als dat ten koste gaat van jongeren in deze stad die dringend op zoek zijn naar een huisvesting. Helaas is dat – als het gaat om de Zuiderschans – letterlijk het geval.

Via leegstandbeerder GAPPH wonen 60 jongeren in het voormalige verzorgingshuis. En doorgaans niet omdat ze zo graag anti-kraak wonen. Maar omdat er een chronisch tekort is aan betaalbare woningen. En daar zijn relatief veel  jongeren de dupe van. Van de woningzoekende die dringend op zoek is naar een betaalbaar huurhuis,  is meer dan de helft onder de 30. En de gemiddelde wachttijd is bijna 7 jaar. Wat doe je dus als je jong bent en zelfstandig wilt wonen? Dan grijp je alle mogelijkheden aan. En ga je bijvoorbeeld anti-kraak wonen in de Zuiderschans. Natuurlijk word je dan gezegd dat anti-kraak tijdelijk is. En dat je snel moet kunnen vertrekken. Dat accepteer je niet uit luxe, maar omdat je weinig te kiezen hebt.

In dit geval moesten jongeren op de kortst mogelijke termijn weg. En niet omdat de Zuiderschans tegen de vlakte gaat. Maar omdat de gemeentelijke taskforce studentenhuisvesting dit pand geschikt vindt om er 126 eenheden voor studenten van te maken. Toen de Taskforce onlangs werd opgericht, heeft de PvdA een motie ingediend. Deze haalde het helaas niet. De strekking van de motie was: Prima dat er een Taskforce studentenhuisvesting komt, maar maak er dan een Taskforce studenten- én jongerenhuisvesting van. Dan los je twee problemen op en wordt de ene groep woningzoekenden niet de dupe van de andere.

Dat is helaas precies wat nu dreigt te gebeuren. Het effect van de plannen van dit college, is dat straks 60 Bossche jongeren op straat staan. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. De oproep van de PvdA aan dit college is: kies alsnog voor een taskforce voor (internationale) studenten- én  jongerenhuisvesting. Zodat  alle jongeren in deze stad meer kans hebben op een goede en betaalbare woning.

Nadine Tervoort (actievoerder namens de bewoners) en mijn PvdA-collega Pieter Paul Slikker maakten een petitie. Deze kunt u hier tekenen.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw