13 april 2017

Kies voor de toekomst

De PvdA als toekomstgerichte beweging die vanuit de samenleving werkt aan een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Dat is de opdracht waar we nu voor staan na de verkiezingsuitslag van 15 maart. In de partij zijn allerlei initiatieven gestart. Samen met de Wiardi Beckmanstichting ben ik gevraagd om adviezen uit deze initiatieven te bundelen, en gesprekken te voeren met mensen van binnen en buiten de partij. Hiermee wordt de wens van de leden gevolgd zoals die is verwoord tijdens de politieke ledenraad van 18 maart j.l.

In juni presenteer ik mijn toekomstgerichte aanbevelingen op een toekomstfestival dat de partij samen met enthousiaste leden organiseert. Deze aanbevelingen gelden niet als sluitstuk, maar als voeding voor de doorlopende discussie in de PvdA om een breed gedragen beweging te zijn die midden in de samenleving staat. Hou pvda.nl/toekomst in de gaten om op de hoogte te blijven en mee te doen met de gesprekken die de komende weken plaatsvinden.

Wil je alvast je suggesties doen? Ga dan naar de speciale website >>

Op verzoek van de leden worden er 4 bijeenkomsten georganiseerd waar leden welkom zijn om mee te denken over de toekomst:

  • 28 april vanaf 18:30 in Zwolle (locatie volgt)
  • 30 april vanaf 13:00 in Amsterdam (locatie volgt)
  • 2 mei vanaf 18:30 in Rotterdam (locatie volgt)
  • 3 mei vanaf 18:30 in Eindhoven (locatie volgt)

Meld je hier aan voor één van de bijeenkomsten >>

Hartelijke groeten, ook namens Klara Boonstra, directeur WBS.

Paul Depla