Door Lisette van der Swaluw op 2 november 2015

Klappen voor cultuur

De PvdA kiest een fundamenteel andere koers dan dit college. Wij gaan voor een dynamische, kleurrijke en veelzijdige stad. Een stad waarin ruimte is voor vernieuwers en andersdenkenden. Een stad die durft te experimenteren. Een stad dus die investeert in cultuur en creativiteit. Steeds meer grote steden doen dat overigens. Niet voor niets: een goed en breed cultuuraanbod verhoogt de aantrekkingskracht van een stad. Het zorgt ervoor dat bedrijven en instellingen zich er vestigen en is daarmee een belangrijke aanjager voor de economie.

Anders gezegd: een stad die kiest voor vooruitgang en ontwikkeling, kan niet zonder cultuur. Ook Den Bosch is gebaat bij een goed en breed cultuuraanbod. Jarenlang was dat ook dik in orde. En scoorde Den Bosch hoog in de cultuur-top-tien. Het zittende college van D66, Bosch Belang, CDA, VVD en Rosmalens Belang zet daar een dikke streep door. En bezuinigt maar liefst 1,3 miljoen euro op cultuur en op cultuureducatie. Zonder dat daar een visie aan ten grondslag ligt. Onder meer de bibliotheek en de Muzerije moeten er aan geloven. Net als de Toonzaal, de Azijnfabriek en de stichting Babel voor cultuureducatie op scholen.

En niet omdat het nodig is. Want dit college wil fors bezuinigen op cultuur, maar investeert vele malen meer in cultuurhistorie. Maar liefst 4,5 miljoen euro wil dit college uittrekken voor het Sint Jansmusem en het bloot leggen van de fundamenten van de Pieckenpoort. En dat is prima als het geld over de plinten klotst. Maar niet als dat ten koste gaat van belangrijke culturele instellingen in onze stad. Niet als voor beeldende kunstenaars, theatermakers en cabaretiers en festivals als Shine, B-There en Kings of Colours geen plaats meer is. Niet als het evenwicht tussen cultuur, cultuureducatie en cultuurhistorie volstrekt uit balans raakt.

De PvdA zegt nee tegen de forse bezuinigingen op cultuur die dit college voorstelt. En de PvdA zegt vooral nee tegen de manier waarop dat gebeurt. Dit college snoeit niet, maar breekt het culturele veld tot aan de wortel af. Wij willen best praten over hoe het beter en anders kan. En wat er minder moet en wat meer.

Dat deden we ook afgelopen vrijdag tijdens het maandelijkse BIEBdebat in de Stadsbibliotheek in Den Bosch. Het Brabants Dagblad berichtte er over:

Levendig BIEBdebat 

Ons uitgangspunt is wel dat een goed en breed cultureel aanbod belangrijk is voor onze stad. Dat we een dynamische, kleurrijke en veelzijdige stad zijn en dat vooral willen blijven. Wij bedoelen met ‘Klappen voor cultuur’ niet ‘slaan’ maar ‘applaudisseren’.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw