Door op 28 januari 2016

Laat uw stem horen

Beste partijgenoten van de afdeling ’s-Hertogenbosch.

Op 13 februari a.s. vindt het congres 2016 plaats in Amersfoort. Zoals op het congres in 2015 is besloten zal de besluitvorming gaan veranderen. Door gebruik te maken van digitale middelen kunnen alle leden zelf voorstellen doen, met elkaar in discussie gaan en direct invloed uitoefenen op de besluiten die de partij neemt. Ter voorbereiding op komend congres en als test is er o.a. door middel van het digitaal ledenplatform en door raadpleging ledenpanel via de app geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze ten behoeve van ledendemocratie. Doel is uiteindelijk dat op het congres zodoende meer tijd beschikbaar komt voor belangrijke inhoudelijke discussies.

In dit voortraject zijn er een aantal zaken uitgesprongen die dit jaar extra discussie behoeven voordat er op het congres over gestemd wordt.

Minke Oskam en Jolanda Noordzij, congresafgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde vragen hierbij jullie mening over die zaken om zo beter beslagen ten ijs te komen en namens de afdeling te kunnen stemmen. Het gaat om de volgende moties.

1. Werkgelegenheid in de Thuiszorg

2. De onverenigbaarheid TTIP en Rijnland-2

3. Eerlijk delen, gelijke kansen

4. Debatteren over basisinkomsten

5. Betaal eerstejaars opvang vluchtelingen niet uit OS-(ontwikkelingssamenwerking) budget.

Je vindt deze moties en eventuele reacties op https://platform.pvda.nl tussen de andere moties, helaas niet genummerd.

Graag ontvangen wij jullie reactie vóór 8 februari per mail naar minke.oskam@gmail.com

Het hierboven genoemde nummer noemen en voor of tegen de motie. Hooguit 1 zin per onderwerp als toelichting of motivatie.

Wij zouden het heel fijn vinden jullie mening mee te kunnen nemen bij de uiteindelijke stemming. Beschouw deze vraag van ons tevens als een voorbereiding op de toekomstige werkwijze waar iedereen wordt gevraagd digitaal zijn of haar mening over alle congresstukken te geven.

Wij vertrouwen er op dat velen van jullie zullen reageren en danken jullie bij voorbaat voor het meedenken en jullie vertrouwen.

Hartelijke groet van Jolanda en Minke