Door Reinoud van Uffelen op 22 augustus 2016

Links voorsorteren

links voorsorteren

Vandaag is mijn schooljaar weer begonnen en vanmorgen fietste ik opeens over de nieuwe Bartenbrug. Ik zag een mooi fietspad aan beide kanten, ik zag ook dat het nog niet helemaal af was, want er stonden nog wat hekken. Verder dacht ik er niet zo veel bij.

Vanavond kwam ik er weer langs en terwijl ik, komend vanuit het Hinthamereinde de Bartenbrug naderde gebeurde er iets geks. Ik voelde een natuurlijke neiging om links voor te sorteren. Immers, de noodbrug voor fietsers en voetgangers waar ik een aantal jaren over heen ben gereden ligt links van de Bartenbrug.

Ik kon deze natuurlijke neiging onderdrukken en ik ben dan ook keurig volgens de regels over de Bartenbrug gegaan. Over het fietspad dus, rechts van het midden en dat zat me niet lekker.

Vervolgens dacht ik aan de uitdagingen waar de Partij van de Arbeid momenteel voor staat. Zowel landelijk als lokaal. In maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen en een jaar later Gemeenteraadsverkiezingen en… onze partij staat er in de peilingen niet echt goed voor.

We zullen hard ons best moeten doen om bij deze twee verkiezingen een goed resultaat neer te zetten. Landelijk is het belangrijk om daarbij vast te houden aan ons ideaal voor een sterker en socialer Nederland. Lokaal is het belangrijk om vast te houden aan onze waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid. Voor iedereen.

Belangrijk dus om links voor te sorteren.

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen