Door op 3 april 2016

Notulen ALV

Hierbij de notulen van de ALV van 23 maart. De volgende ALV is op woensdag 23 november.

2016-03-25 Verslag ALV