Profielen

Door Tom Oostra op 13 november 2017
 1. Pieter Paul Slikker (37)

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en weet scherp en duidelijk te formuleren wat hij wil en hoe hij dit wil bereiken. Hij is ambitieus in zijn doelen voor de stad ‘s-Hertogenbosch en voor de Partij van de Arbeid.

 1. Fouad Kabbouti (38)

Fouad weet bestuurlijke distantie te combineren met persoonlijke nabijheid. Enerzijds kan hij situaties snel analyseren, anderzijds benadert hij mensen op een zorgvuldige, individuele en empathische wijze. Hij zoekt verbinding met wijkbewoners en met andere partijen. Hij handelt vanuit een duidelijk langetermijnperspectief, met oog voor successen op de korte termijn. Hij heeft een bestuurlijk profiel, is goed in staat een netwerk op te bouwen én te onderhouden en hij is een betrouwbare partner voor anderen. Fouad was in de afgelopen jaren voorzitter van de commissie Bestuurszaken en hij heeft ambitieuze plannen voor een nieuwe periode.

 1. Jolanda van Gool (42)

Roze vakbondsvrouw Jolanda presenteert zich als een besliste kandidaat, die weet wat ze wil en waar ze voor wil gaan. Zij doet dit met een opvallend prettige lichtheid, humor en ervaring. Zij is origineel met een sterk oog voor het proces, maar ze blijft zich richten op het te bereiken eindresultaat. Zij zoekt de dialoog, staat sterk in haar schoenen, laat zich niet snel ontmoedigen en ze heeft een heldere visie op zowel de rol van volksvertegenwoordiger als van bestuurder. Jolanda heeft zich als vrijwilliger in het bijzonder ingezet voor de LHBT-gemeenschap in ’s-Hertogenbosch en daarbuiten.

 1. Desirée Coense-Weber (38)

Een kandidaat vanuit het hart van de zorgwereld, die de praktijk van bijvoorbeeld de sociale wijkteams als geen ander kent. Desirée zet zich met lef en passie in voor een eerlijkere en rechtvaardige samenleving. Dat doet ze beroepshalve én in haar vrije tijd. Desirée gaat daarbij maatschappelijk dilemma’s niet uit de weg en maakt deze in begrijpelijke taal bespreekbaar. Zij heeft goed contact met de mensen in de Bossche buurten en wijken. Desirée weet wat ze wil en draagt het PvdA-gedachtengoed op haar eigen authentieke wijze uit: oprecht en eerlijk.

 1. Gert-Jan van Rooij (60)

Gert-Jan is in de huidige fractie commissielid, maar hij wordt op 14 november beëdigd als raadslid. Hij richt zich op de inhoud en verdieping van dossiers. Hij doet dat deskundig, enthousiasmerend en met grote inzet. Hij is breder georiënteerd dan alleen de eigen onderwerpen en dossiers. Hij argumenteert oprecht en dwingt waardering af. Hij heeft het vermogen goed te luisteren en kan daardoor mensen en standpunten verbinden.

 1. Lesha Bosman (42)

Lesha heeft een duidelijke visie op mens en samenleving. Zij kiest voor onderzoek en verdieping, voordat ze tot een standpunt of een aanpak komt. Ook is ze betrokken bij een aantal originele maatschappelijke initiatieven, zoals de Stichting Lopend Buffet. Haar vertrekpunt is de mens: niet óver de mens, maar mét mensen en op basis van gelijkwaardigheid wil en kan zij problemen ophalen en maatschappelijk en politiek agenderen. Daarbij is zij in staat verbinding met andere partijen te leggen.

 1. Osman Çifçi (30)

Osman staat voor zijn opvattingen, democratische principes en voor de waarden van de Partij van de Arbeid. Hij is enthousiasmerend en is loyaal aan mensen, hun gemeenschap en hij zet zich in om hun concrete problemen op te lossen. Hij verbindt mensen en besteedt veel aandacht aan het onderhouden van zijn netwerk.

 1. Marcia van der Wens-Gruijters (44)

Marcia is een energieke en warme vrouw met veel interesses. Zij heeft als leerkracht een grote kennis van het onderwijsveld. Zij wil kinderen gelijke kansen geven en de positie van kwetsbare mensen verbeteren. Zij kan daarbij goed problemen signaleren, deze in actie omzetten en anderen daarbij in beweging brengen.

 1. Stan Peters (20)

Stan is een open en extraverte jongeman met opvallende en doordachte inzichten. Hij heeft veel inzicht in de belevingswereld van jongeren en kan dit goed vertalen naar politieke opvattingen. Hij voelt zich verbonden met het sociaaldemocratische gedachtengoed en draagt deze verbondenheid op een authentieke wijze uit.

 1. Rob Hoogeboom (57)

Rob kenmerkt zich als een rustige, bedachtzame en sympathieke kandidaat met een brede belangstelling voor onder andere cultuurhistorie. Hij is als vrijwilliger actief in diverse en uiteenlopende netwerken, onder andere in de Groote Wielen. Mede daardoor geniet hij een zekere bekendheid. Hij legt op een natuurlijke wijze gemakkelijk contact met mensen met verschillende achtergronden.

 1. Daan Schouten (27)

Dit lid van de Oeteldonkse geminteraod gaat als nummer 11 op de lijst nu ook voor de Bossche gemeenteraad. Daan is een kandidaat met een zeer positieve levenshouding. Hij is energiek, verbaal goed ontwikkeld, open minded en hij straalt bezieling uit.

 1. Heleen Huizenga-van Lent (46)

Heleen is een sympathieke en doortastende vrouw met een grote bereidheid mensen te helpen met welk probleem dan ook. Haar handelen en sterke motivatie richten zich op het verbeteren van de positie van individuele mensen. Zij heeft een goed oog voor belemmerende regelgeving en heeft een grote drive deze weg te nemen om mensen beter te kunnen helpen en op deze wijze de samenleving te verbeteren. Heleen was de afgelopen jaren fractieondersteuner.

 1. Hans Andeweg (61)

Hans is een kandidaat met veel ervaring in en belangstelling voor het openbaar bestuur. Hij heeft uitgesproken ideeën over bestuurlijke vernieuwing en hij wil deze inzetten om het imago van het openbaar bestuur op te vijzelen. Hij kan helder en goed formuleren. Hij is goed in staat partijen te verbinden en heeft veel aandacht voor het proces. Hij wil zich inzetten om de positie van de kernen binnen de gemeente te verbeteren.

 1. Minke Oskam-Ypma (65)

Minke heeft een lange staat van dient in het onderwijs en binnen de Partij van de Arbeid. Zij heeft bij meerdere PvdA-afdelingen diverse functies bekleed. Zij weet scherp uit te leggen wat haar in de politiek boeit en waar bestuur en politiek voor zouden moeten staan.

 1. Tim van de Ven (27)

Tim is een intelligente en analytische kandidaat en zeer gehecht aan zijn stad ‘s-Hertogenbosch. Hij communiceert bedachtzaam en genuanceerd. Hij weet waar hij voor staat als het gaat om jongeren in de stad en hij legt daarbij een grote betrokkenheid aan de dag.