Door Reinoud van Uffelen op 9 mei 2017

Ook Rosmalen zijn wij samen

Op woensdag 7 juni organiseert de PvdA een politieke bijeenkomst voor alle leden en belangstellenden  uit Rosmalen.

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de landelijke verkiezingen op 15 maart hebben we geen goed resultaat geboekt, maar we kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Lodewijk Asscher: “Het is juist belangrijk om te laten zien dat je verschil kunt maken in de lokale politiek. Het worden hele belangrijke verkiezingen.”

De PvdA staat voor solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Vanuit deze begrippen wil de PvdA zich de komende periode inzetten op een manier die past bij deze tijd. Een tijd waarin ruimte moet zijn voor sociale, economische en culturele vernieuwing. Dat betekent een overheid die durft los te laten. Zodat burgers kunnen (mee)denken, (mee)doen en (mee)beslissen. Maar ook een overheid die nieuwe vormen van samenwerken en samenleven faciliteert en stimuleert. Die meer zeggenschap en regie bij bewoners laat.

Wij hebben de ambitie om ons verkiezingsprogramma samen met de “stad” te schrijven, dat doen we vanuit de gedachte Den Bosch dat zijn wij samen, maar de gemeente ‘s-Hertogenbosch bestaat uit meer dan Den Bosch. Daarom organiseren wij op 7 juni een avond in Perron 3 onder de noemer Ook Rosmalen zijn wij samen. We vertellen dan graag iets over onze plannen, maar willen vooral ook naar u luisteren.

Alle leden uit Rosmalen en ook alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet verplicht, maar geeft ons een idee hoe groot de publieke belangstelling is. U kunt zich aanmelden via deze link.

Meer informatie? Reinoud van Uffelen, 06-45596458

Welkom!

Aanvang 19.30 uur in Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Op 28 januari 2015 werd Reinoud van Uffelen gekozen als afdelingsvoorzitter. Wie ben ik? Ik ben een gevoelige, kalme en loyale optimist. Ik hou van vaste rituelen, maar ben ook flexibel. Ik heb een open en brede kijk op het leven en kan goed richting geven, verbinden, organiseren en improviseren. Ik werk liever met mensen

Meer over Reinoud van Uffelen