Door Lisette van der Swaluw op 11 mei 2017

Over windmolens en windbuilen

Den Bosch moet in 2050 een energieneutrale stad zijn. Dat is belangrijk voor de toekomst van ons en onze kinderen. Dat kunnen we iedere dag om ons heen zien. Het klimaat verandert. De poolkap smelt sneller dan we denken. Door verdorring en verdroging zijn er hongersnoden en klimaatvluchtelingen. Om daar wat aan te doen, zijn stevige maatregelen nodig. Mondiaal, landelijk en lokaal.

Met half werk komen we er niet. Dat betekent dat we en zonnecollectoren, en elektrisch vervoer, en nul-op-de-meter woningen en windmolens nodig hebben. Daarover zijn alle partijen in de gemeenteraad het overigens al jaren eens.

Over de plek waar de windmolens moeten komen te staan, zijn al in 2014 keuzes gemaakt. Een paar maanden geleden nog maar – bij de vaststelling van het energietransitieprogramma 2016 – 2020 –  is de keuze voor windmolens nog eens herbevestigd. Door onder meer de Bossche Volks Partij en Rosmalens Belang.

De Bossche Volks Partij stemde afgelopen dinsdag plotseling tegen windmolens. En zei richting de tegenstanders op de publiek tribune er ‘alles aan te hebben gedaan om de windmolens tegen te houden’. Pure onzin dus. En Rosmalens Belang bleef maar herhalen dat er te weinig inspraak was geweest. En incasseerde het applaus op de publieke tribune. Om vervolgens voor windmolens te stemmen.

Raadsleden moeten soms lastige afwegingen maken. Als het om windmolens gaat, zijn er warme pleitbezorgers. Maar ook felle tegenstanders. Dat mag geen verrassing zijn. Niet iedereen vindt windmolens een fraai gezicht. En sommige mensen zijn bang voor gezondheidsklachten en geluidsoverlast. Onterecht, zo blijkt uit onderzoek van bij voorbeeld TNO. Onterecht, zo wijst ook de Bossche praktijk uit. Want van overlast van de windmolens langs de A59 en bij Treurenburg is de afgelopen jaren weinig toch niets gebleken.

Toch zijn er oprechte gevoelens van onrust en angst. De vraag is wat doe je daar als gemeenteraad mee?  Inwoners eerder meenemen in de besluitvorming: Ja. 180 graden draaien zoals sommige partijen doen? Nee.

Niet omdat we de gevoelens van omwonenden niet serieus nemen. Wel omdat we  beleid moeten voeren op basis van feiten en niet op basis van angsten en vermoedens. Omdat we een consistente lijn willen voeren: niet vandaag dit zeggen en morgen dat.

En vooral omdat we een hoger doel willen dienen. En dat is dat wij onze inwoners willen beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering. De effecten daarvan zijn namelijk vele malen hoger dan waar de tegenstanders van windmolens nu voor vrezen.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw