Door Pieter Paul Slikker op 11 mei 2016

PvdA #BiEBdebat: meer sportende jongeren in Den Bosch

image001

Sportende jongeren. Het is een ambitie die we allemaal delen. Omdat wie sport op jonge leeftijd vaker gezond oud wordt, een leven lang kan genieten van het spel, leert om samen te werken en vrienden voor het leven opdoet.  Sport is een beste basis, en die gun je ieder kind.

In ’s-Hertogenbosch sport een kleine veertig procent van alle jongeren bij een vereniging. Van de 33.286 jongeren tussen de 0 en de 19 sport 60,6 individueel of niet. En aangezien het met name ouderen zijn die individueel sporten is daar ruimte voor verbetering.

In onze stad kennen we daarom de jeugdsportsubsidie. Het doel daarvan is ‘het bevorderen van regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband’. Per jeugdlid krijgt een vereniging een bedrag van 14,28 euro toegekend.

Dat bedrag is uiteraard lang niet genoeg om een kind te laten sporten. Kinderen van ouders met een kleine portemonnee kunnen daarom een beroep doen op het Jeugd Sport Fonds (JSF). De verschillen in de stad zijn enorm. Bij voetbalclub CHC in de Kruiskamp is een derde van de jongeren afhankelijk van het JSF. Bij OJC Rosmalen is dat slechts 2,6 procent. Dat heeft grote gevolgen voor de club: meer arme kinderen is minder opbrengsten in de kantine, minder vrijwilligers, grotere uitdagingen.

Tegen welke problemen lopen de sportverenigingen in onze stad aan? Wat vinden zij zelf van de huidige subsidieregeling? Hoe kijken ze aan tegen meer activiteitgerichte subsidies? Tegen het meer rekening houden bij sportsubsidies met de portemonnee van de ouders? Daarover organiseert de Bossche PvdA op vrijdag 27 mei haar maandelijkse BiEB-debat met vertegenwoordigers van de Bossche clubs, sporters en geïnteresseerden. Inloop 16.00 uur, einde 17.30 uur in de Bossche BiEB.

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker