PvdA en SP: ‘Verbeter de hulp aan arme inwoners’

Door Pieter Paul Slikker op 15 april 2019

De Bossche PvdA en SP hebben samen met maatschappelijke initiatieven (Stichting Leergeld, de voedselbank, het Jeugdsport- en Cultuurfonds en Humanitas, de Vincentius Vereniging, gefeliciflapstaartbox) en inwoners die in armoede leven de Bossche aanpak tegen het licht gehouden. Tijdens de commissie sociaal van woensdag 17 april gaat de gemeenteraad in gesprek over de door hen voorgestelde maatregelen.

Dat is hoog nodig. Want ondanks dat het beter gaat met de economie, leeft een op de tien inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch onder het sociaal minimum of met forse schulden. Voor zo’n 15.000 inwoners en 3.200 kinderen is armoede een dagelijkse realiteit. Het aantal mensen dat langdurig in de armoede zit is de afgelopen jaren zelfs toegenomen.

Dat vraagt om meer regie vanuit de gemeente vinden de Bossche PvdA en SP. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft goed werk verricht als het gaat om het voorkomen van armoede en schulden, via vroegsignalering met huisbazen, energiebedrijven en zorgverzekeraars zijn we er eerder bij. Maar als inwoners toch in de armoede terecht komen weten ze vaak niet waar ze naartoe moeten, is het aanbod enorm versnipperd, ontbreekt het aan goede regie en is het helaas een feit dat inwoners keer op keer weer door de papiermolen heen moeten. Inwoners en maatschappelijke organisaties waren eensgezind in die probleemanalyse.

PvdA-fractievoorzitter Pieter Paul Slikker en SP-raadslid Ans Lokhoff: “Het gaat beter met de economie, maar aan de keukentafel van een op de tien Bossche gezinnen is het armoe troef. Het aantal inwoners dat langdurig in armoede leeft stijgt zelfs. Wij zeggen: help die mensen beter. We pleiten daarom voor méér regie vanuit de gemeente, voor een loket in de buurt waar ál het aanbod voor inwoners in armoede ontsloten kan worden, voor een centrale inkomenstoets, één casemanager voor een arm gezin en meer ruimte voor professionals zodat ze mensen die in nood zitten makkelijker te kunnen helpen.”

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker