Door Fouad Kabbouti op 9 december 2016

PvdA: experimenteer met bijverdienen in de bijstand

De Bossche PvdA vindt dat mensen in de bijstand die aan het werk zijn, de kans moeten krijgen om tijdelijk (een deel van) hun inkomsten te houden. Dit als extra stimulans om aan de slag te gaan.

Een deel van de mensen in de bijstand werkt, maar verdient (net) niet genoeg om zonder uitkering te kunnen. De inkomsten uit het werk dat zij hebben, worden verrekend met de uitkering. Dat betekent dat mensen in de bijstand met betaald werk niets extra’s verdienen.

De PvdA wil graag van start met een proef waarbij bijstandsgerechtigden met een baan (tijdelijk) een deel van hun inkomsten mogen houden.

Er zijn mogelijkheden“Wij juichen het toe als mensen in de bijstand aan de slag gaan. Dat vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Wij zouden graag zien dat initiatieven hiertoe beloond worden. Vandaar dat we in de komende raadsvergadering de motie ‘Experiment bijverdienen in de bijstand’ indienen. Wij hopen op brede steun”, aldus PvdA-raadslid Fouad Kabbouti.

Hij wijst erop dat de bejegening van mensen in de bijstand vaak bestaat uit dwang en drang. “Ook wij vinden dat mensen die aan de slag kunnen, dat moeten doen. Maar wij bieden hen ook graag een positieve prikkel.”

Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met PvdA-raadslid Fouad Kabbouti: f.kabbouti@s-hertogenbosch.nl of (06) 25 31 07 47

Fouad Kabbouti

Fouad Kabbouti

Fouad weet bestuurlijke distantie te combineren met persoonlijke nabijheid. Enerzijds kan hij situaties snel analyseren, anderzijds benadert hij mensen op een zorgvuldige, individuele en empathische wijze. Hij zoekt verbinding met wijkbewoners en met andere partijen. Hij handelt vanuit een duidelijk langetermijnperspectief, met oog voor successen op de korte termijn. Hij heeft een bestuurlijk profiel, is

Meer over Fouad Kabbouti