Door Reinoud van Uffelen op 24 augustus 2016

PvdA-fractie al actief tijdens het reces

raad

Het zomerreces is nog bezig, maar onze fractie was al weer actief. Dat heeft u kunnen lezen in het Brabants Dagblad:

Artikel “Bossche PvdA wil inzicht in Tramkade”

Maar iedere burger kan de politieke agenda van de gemeente ‘s-Hertogenbosch volgen via het Bestuurlijk Informatie Systeem van de Gemeente en alle agenda’s van alle commissievergaderingen en de door onze raadsleden ingediende discussienotities zijn dus voor iedere belangstellende te lezen.

Zo vond ik de discussienotitie over de Tramkade, maar ook een discussienotitie over de Verkadefabriek en Cultureel Ondernemerschap 

De gemeentepolitiek is leuk om te volgen en u bent dus niet afhankelijk van de krant.

In de week van 5 september zijn er commissievergaderingen Op woensdag 21 september is er weer een gemeenteraadsvergadering. Hier staat de agenda. Er is een publieke tribune, maar u kunt de vergadering ook thuis op de bank volgen via twitter en de hashtag #raaddb.

Ik wens onze raadsleden en commissieleden veel succes. Hier kunt u lezen wie het zijn en op 2 september kunt u met hen bijpraten bij de opening van het politieke seizoen in het Warm Onthaal. Opgeven voor die bijeenkomst kan via dit formulier.

 

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen