PvdA-Kamerlid Henk Nijboer bezoekt ’s-Hertogenbosch

Door Gert-Jan van Rooij op 8 februari 2018

Op vrijdag 16 februari brengt kamerlid Henk Nijboer een bezoek aan onze gemeente. Hij wordt daarbij vergezeld door Anita Engbers van de werkgroep huurders in de PvdA en ontvangen door raadslid Gert-Jan van Rooij.

Wonen is een basisbehoefte. Helaas komen duizenden inwoners op de verstopte Bossche woningmarkt niet aan de bak. Daarom moeten er meer betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd worden om de wachtlijsten voor woningen terug te dringen. Betaalbaar kopen moet weer mogelijk gemaakt worden voor lage- en middeninkomens. Speciale aandacht willen we ook voor inwoners die noodgedwongen antikraak wonen, in een sloopwoning verblijven of slapen bij familie of vrienden. Die groep moet kleiner. En dat kan alleen door veel meer woningen te realiseren.

Om 14.00 wordt de Bond Precaire Woonvormen bezocht. Voorzitter Abel Heijkamp zal vertellen over de problematiek waar de Bond zich mee bezighoudt én hij zal inzicht geven in de organisatie van de Bond Precaire Woonvormen. Vervolgens zullen enkele mensen vertellen over hun eigen ervaring met antikraak en tijdelijke huren.

Daarna gaan we rond 15.45 naar het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch. Het platform heeft recentelijk nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de woningcorporaties voor 2018. We spreken met voorzitter Harrie Bosch. Belangrijke gespreksthema’s daar zijn de bouw van meer woningen, de verduurzaming van corporatiewoningen en ons verkiezingsprogramma voor de #GR2018.

 

Noot voor de redactie

Meer informatie via:

Gert-Jan van Rooij, nr.5 PvdA kandidatenlijst GR2018

https://denbosch.pvda.nl/wieiswie/gert-jan-van-rooij/

06-45612711, g.vanrooij@s-hertogenbosch.nl

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan van Rooij

Gert-Jan is sinds maart 2018 voor de PvdA weer commissielid/niet-raadslid in de commissie Omgeving van de gemeenteraad. Van november 2017 tot maart 2018 was hij raadslid. Hij richt zich op de inhoud en verdieping van dossiers. Hij doet dat deskundig, enthousiasmerend en met grote inzet. Hij is breder georiënteerd dan alleen de eigen onderwerpen en

Meer over Gert-Jan van Rooij