25 juni 2016

Wel aandacht voor asbest en niet voor Q-koorts

door: Rob Bots

Rob-website

Het Theater aan de Parade wordt gesloten voor het asbestgevaar. Jaarlijks sterven 1 à 2 mensen aan asbest en er worden miljoenen euro’s aan besteed.

Tegelijkertijd is er een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat het aantal doden als gevolg van Q-koorts drie maal hoger is dan gedacht; minimaal 74 doden zijn te betreuren. Daarnaast lijden honderden mensen aan chronische Q-koorts, waarachter veel persoonlijk leed weg gaat.

De intensieve veehouderij is een bedreiging voor de volksgezondheid in Brabant en dan gaat het niet alleen om Q-koorts, maar ook om andere ziekten die van dier  op mens gaan. Adequate hulpverlening is nog steeds niet goed geregeld. Nog steeds wordt de veestapel uitgebreid met nieuwe en grote geitenfokkerijen. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.

Provinciale Staten hebben gevraagd om een breed onafhankelijk landelijk onderzoek. Ik heb een concept motie aan alle Brabantse, Gelderse en Overijsselse PvdA fracties aangeboden, om dit te ondersteunen en op gemeentelijk niveau te onderzoeken, hoe dit soort ziekten als gevolg van de intensieve veehouderij in de toekomst zijn te beperken cq. te voorkomen. De helft van de gemeente Den Bosch bestaat tegenwoordig uit landelijk gebied, maar voor het voorkomen van deze grote bedreiging voor onze gezondheid, is geen aandacht.

Q-Koorts_400x250