Door Reinoud van Uffelen op 27 april 2017

Rodney Weterings blij verrast met jubileumspeld

Gisteren ontving Rodney Weterings een jubileumspeld. Hij was blij verrast met de speld die hem werd overhandigd door onze fractievoorzitter Lisette van der Swaluw. De speld is meer dan een speld, maar ook een blijk van waardering voor alles wat hij voor Den Bosch en voor de PvdA heeft gedaan. Iedere dag als ik langs het hostel aan de Van Broeckhovenlaan fiets denk ik “Dat staat er toch maar mooi!”

Rodney is sinds 1992 lid van de PvdA. 25 jaar dus. Ten tijde van het derde kabinet Lubbers was hij stagiair bij de Tweede Kamer fractie van de PvdA. Hij werkte voor Dick de Cloe en de latere staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Later maakte hij kennis met de Bossche politiek. Rodney was voorzitter van de Bossche PvdA van 2000 tot 2002. Van 2006 tot 2011 was hij wethouder met ondermeer de portefeuilles Volkshuisvesting/Stedelijke vernieuwing/GroteStedenBeleid, Welzijn, Cultuur en Hostels.

Momenteel is Rodney senior adviseur bij FRAEY Partners in Publieke Waarde. Voorts is hij voorzitter van Rino Zuid en lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Schakelring.

In 2006 schreef Rodney mee aan de bundel “Actie en besturen”. Ik heb zijn bijdrage “Alle politiek is lokale politiek” nog eens herlezen. Hij maakt daarin een analyse van ons (post)moderne electorale landschap. Wat hij schrijft is ook een mooi advies voor onze afdeling anno nu.

“Een kansrijke strategie op lokaal niveau zou idealiter tenminste de nu volgende ingrediënten moeten hebben. 

a. Het aanhaken bij het anti-establishment-sentiment.

b. Het omarmen van een zeker gezond pragmatisme wat onvermijdelijk betekent dat traditionele ideologische reflexen moeten worden bedwongen.

c. Het duurzaam binden van herkenbare local leaders. 

Ingrediënten waarover lokale partijen van nature ruimschoots lijken te beschikken en bij veel landelijke partijen op lokaal niveau niet gemakkelijk zijn terug te vinden. Dit gaat ook op voor de Bossche PvdA.”

Rodney volgt de Bossche politiek nog steeds en heeft een goede indruk van onze fractie en afdeling. Lisette van der Swaluw en ik hadden een goed en waardevol gesprek met hem.

Reinoud van Uffelen, afdelingsvoorzitter

 

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen