Door Reinoud van Uffelen op 27 november 2015

Schulden, een moeilijk onderwerp voor mij en voor de samenleving

Tekst bij #BiEBdebat Tot over je oren in de Schulden

Tot over je oren in de schulden is de titel van dit #biebdebat. Het 36e biebdebat alweer dat de Bossche PvdA organiseert. Mijn naam is Reinoud van Uffelen en ik mag vandaag het gesprek in goede banen proberen te leiden.

Ja, je zult maar tot over je oren in de schulden zitten. Het is iets dat ik me moeilijk voor kan stellen en het is voor mij dus ook een moeilijk onderwerp. Ok, ik had een studieschuld, ik heb een hypotheekschuld en met vijf studerende zoons komt het geld iedere maand wel op, maakt u zich daar geen zorgen over, maar echte schulden heb ik nooit gehad. Gelukkig maar!

Schulden. Een moeilijk onderwerp. En… niet alleen voor mij. Het is vooral een moeilijk onderwerp voor onze samenleving, want Den Bosch dat zijn wij samen en de Bossche samenleving bestaat uit mensen die het wat beter hebben getroffen, mensen die met pijn en moeite iedere maand de touwtjes aan elkaar moeten knopen en mensen die dat niet lukt.

Aan één op de tien Bossche keukentafels vraagt men zich af hoe het einde van de maand te halen. Drieduizend kinderen in onze stad groeien op in armoede. Vaak is de oorzaak samen te vatten tot één woord: schulden. Met een klein inkomen lopen schulden al snel op. Incassokosten, deurwaarders, een te laat betaalde boete- de rekeningen nemen maandelijks toe en mensen draaien zich hopeloos vast. Tot het moment is aangebroken dat de huur, de zorgverzekering en de elektriciteit niet meer betaald kan worden en de kinderen zonder fatsoenlijke maaltijd naar school gaan. Dan klopt men aan voor hulp. Als men tot over de oren in de schulden zit.

Dinsdag sprak ik met Ingrid Philips van het Bureau Sociaal Raadslieden van de gemeente Den Bosch. Een bureau dat mensen met raad en daad bijstaat. “Wij zijn de luis in de pels van de gemeentelijke organisatie”, vertelde Ingrid mij. “Sinds de reorganisatie zitten wij wat meer in de structuur. Wij vallen onder financiële dienstverlening net als de afdelingen Schulddienstverlening en Bijzondere Bijstand en dat is prima. Wij hebben ieder onze eigen rol maar het is onze taak om pasklare antwoorden te geven op de vragen die komen en die luis in de pels-rol willen we blijven vervullen. Als mensen bij ons komen dan is de nood echt hoog en vergeet niet, de overheid zelf is een van de grootste veroorzakers van schulden en er komen steeds meer mensen in bewindvoering.”

We spraken ook met Jan van Duijn, pastor, hulpverlener en goed mens en woonachtig in Sint Michielsgestel. Van Duijn heeft een aantal mensen ingeschreven op zijn adres aldaar. “Op een adres in Gestel kan ik deze mensen beter van dienst zijn dan op een adres in den Bosch. Onlangs had ik weer te maken met de gemeente die een client van mij drie zaken vroeg om in de schuldhulpverlening te komen:

  1. een stabiele woonsituatie
  2. het hebben van werk
  3. onderzoek opstarten naar mogelijke verstandelijke beperkingen

Toen ben ik ontzettend boos geworden, het is maar beter dat ik niet kom naar jullie debat”

Het onderwerp maakt mensen boos en ik had op dit onderwerp weinig zin in een debat waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Voor in de krant is dat misschien wel leuk maar dit thema vraagt om een gezamenlijke oplossing en dit is dus een thema waarbij we dus niet gelijk moeten oordelen maar vooral veel vragen moeten stellen , aan elkaar, aan hen die in de schulden zitten en aan hen die mensen in de schulden proberen te helpen.

Daarom hebben we gekozen voor een andere opzet van ons #biebdebat en biebdebat schrijf je tegenwoordig met een hashtag. We bedanken de BIEB voor de medewerking en vragen hen beleefd dit debat vanaf nu ook #Biebdebat te noemen. De term PvdA-debat doet altijd veel stof opwaaien op social-media en dit is geen pvda-debat, wij organiseren het alleen maar en nodigen andere politieke partijen nadrukkelijk uit mee te denken en doen aan de volgende serie biebdebatten want ook in 2016 staat het al weer acht keer gepland op de laatste vrijdag in de maand.

We gaan zometeen aan tafel en we gaan met mensen in gesprek rond een aantal vragen .

Hoe zijn we er eerder bij?

Hoe zorgen we dat mensen zelf de regie houden?

Wat kunnen vrijwilligers en betaalmaatjes?

Waarvoor zijn professionals nodig?

Tot slot laten we de politiek reflecteren op wat ze gehoord hebben.

Praat mee en kom aan tafel zitten als u iets in wilt brengen.

Jordy Sanchez verzorgt een muzikaal intermezzo.

Jordy Sanchez aan de vleugel

Jordy Sanchez aan de vleugel

Tot over je oren in de schulden. Ik vind het nog steeds een moeilijk onderwerp dus ik wil u vragen mij te helpen gedurende dit uurtje. Ik was in ieder geval blij met het steuntje in de rug dat ik kreeg van wethouder Huib van Olden.

“Het onderwerp doet er toe dus goed dat jullie hier mee bezig zijn.”

Maar ik ben ook blij met de inhoudelijke ondersteuning van een tafeldame.

Mijn tafeldame vandaag is Marijke Boesten van het Netwerk tegen Armoede

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen