Door Lisette van der Swaluw op 20 augustus 2017

Spelen problemen bij schuldhulpverlening in ‘s-Hertogenbosch ook?

Schriftelijke vragen van PvdA ‘s-Hertogenbosch n.a.v. Conclusies Ombudsman, problemen bij schuldhulpverlening oplossen’ BD 19-8-2017

In het Brabants Dagblad van zaterdag 19 augustus lazen wij een interview met de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij zet zich onder meer in voor mensen die in armoede en schulden leven. In Den Bosch leeft een verontrustend aantal van 3600 kinderen in armoede. Bijvoorbeeld omdat hun ouder(s) de woonlasten niet kunnen dragen of omdat zij door de crisis zonder werk zijn geraakt en de hypotheeklasten niet meer op kunnen brengen. Vaak ook spelen psychosociale problemen, bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding of een verslaving, een rol.

Helaas gaat armoede vaak gepaard met het hebben van (problematische) schulden.

Het is van groot belang dat mensen die in de schulden (dreigen) te raken, zo snel mogelijk geholpen worden. Dit om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen. En omdat het hebben van problematische schulden vaak de kwaliteit van het bestaan beïnvloedt. En consequenties kan hebben voor bijvoorbeeld de gezondheid van Bosschenaren en/of hun kinderen. Bijvoorbeeld doordat zij hun voedingspatroon aanpassen of minder comfortabel wonen. Problematische schulden kunnen er bovendien voor zorgen dat psychosociale problemen verder toenemen.

De PvdA heeft de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor (hulp aan) mensen met problematische schulden. Wij schrokken dan ook van de constatering van de nationale ombudsman dat de schuldhulpverlening bij gemeenten pas wordt opgestart als mensen de administratie op orde hebben. Van Zutphen in het BD: “Dan staan mijn hersens even stil, want ze zitten juist in de schulden omdat ze hun administratie niet op orde hebben.”

Bovenstaande brengt de PvdA tot de volgende vragen aan het college.

  • klopt het dat ook Bosschenaren met problematische schulden pas in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als zij hun administratie op orde hebben?
  • Bent u het met de PvdA eens dat het van groot belang is dat mensen met problematische schulden zo snel mogelijk geholpen dienen te worden?
  • Bent u het met de. PvdA eens dat  het op orde brengen van de administratie onderdeel dient te zijn van de schuldhulpverlening en geen voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen?
  • Indien de constatering van de Nationale Ombudsman klopt, bent u bereid uw beleid te wijzigen en ook als de administratie nog niet op orde is integrale hulp aan te bieden aan mensen met problematische schulden?

 

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw