Door op 31 maart 2015

Sporten in je eigen wijk!

“Voor kinderen is het belangrijk dat ze dicht bij huis kunnen sporten. Daar hebben wij raadsvragen over gesteld.” aldus PvdA-raadslid Jeroen Weyers. “We lazen in het Raadsinformatiebulletin en in de krant dat is besloten in 2015 geen geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van kunstgrasvelden.”

Weyers: “Daarmee wordt afgeweken van de door de Gemeenteraad vastgestelde beleidsbegroting. Dit jaar dienden al vier verenigingen een aanvraag in voor meer capaciteit en bij voetbalclub Maliskamp is men ook woedend lazen wij in het Brabants Dagblad.”

“De maatschappelijke behoefte is groot.” zegt Weyers die de raadsvragen indiende samen met Osman Cifci. Cifci bracht eerder deze maand een werkbezoek aan voetbalvereniging Emplina.

20150330 Schriftelijke vragen Kunstgras & Emplina