Door Jeroen Weyers op 11 juni 2017

Stand van zaken verkiezingsprogramma GR 2018

Sinds enkele weken is de programmacommissie bezig met het ophalen van informatie voor ons verkiezingsprogramma. Aan de hand van een tiental thema’s zijn er gesprekken georganiseerd met betrokken inwoners van de gemeente om bouwstenen te verzamelen. Een programmacommissie bestaande uit Lisette van der Swaluw, Osman Cifci, Fouad Kabbouti, Pieter Paul Slikker, Marcia van der Wens, Geert Snijders, Reinoud van Uffelen en Jeroen Weyers (voorzitter) houdt zich hiermee bezig. Ook campagnecoördinator Harm Rijks sluit aan om direct de koppeling met campagneactiviteiten te leggen en we zijn bezig met een speciale website voor de campagne waar Renske van der Heijden ons bij helpt.

Diverse leden zijn inmiddels betrokken bij de thema’s of bij de speciaal op de wijken gerichte bijeenkomsten. Maar we willen natuurlijk alle leden de gelegenheid geven om input te geven op ons programma. We zullen hiervoor op 30 augustus een avond beleggen, maar tot die tijd kunt u allerhande suggesties en ideeën al delen met de commissie. Dat mogen ook hele concrete wijkgebonden punten zijn, aangezien we in de campagne een wijkgerichte Facebookcampagne willen opzetten. U kunt hiervoor een mail sturen aan …

Jeroen Weyers

jeroen@lezenenschrijven.nl

Jeroen Weyers

Jeroen Weyers

Jeroen Weyers was wethouder van 2011 t/m 2014. Daarvoor én daarna was hij korte tijd raadslid. Op 13 oktober 2015 maakte hij plaats voor Pieter Paul Slikker. In mei 2017 werd Jeroen gekozen in het bestuur van het gewest Brabant. Jeroen staat niet op onze lijst voor de #GR2018. Hij is immers verhuisd naar Valkenswaard en

Meer over Jeroen Weyers