Door Reinoud van Uffelen op 17 februari 2016

Vijf vragen aan… Chris Klaassen

In de rubriek “Vijf vragen aan…” deze week Chris Klaassen 

Wanneer werd je lid van de PvdA en waarom?

Ik ben in 2002  lid geworden. De PvdA was toen nog een echte arbeiderspartij die op kwam voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Ik vind dat de leden en zij die gekozen zijn in de gemeenteraad er moeten zitten voor het algemeen belang. Zeker in de achterstandswijken waar meestal de klappen vallen. Die mensen moeten zich vertegenwoordigd vinden. We kunnen ons wel druk maken over de put op de markt maar hij staat er wel. Ik zie veel liever hoe we de wijken weer levendig maken en dat de saamhorigheid wordt verbetert. Het zal moeilijk zijn het tij te keren maar niets is onmogelijk.

Wat zeggen de waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid voor jou?

Stilstaan betekent achteruitgang dus ik ben voor vooruitgang voor iedereen. Solidariteit is helaas soms ver te zoeken maar daar moeten we naar blijven streven. Over bestaanszekerheid haal ik de grondwet erbij. Artikel 20 zegt dat als men niet in eigen onderhoud kan voorzien, dat de overheid de bijstand dient te verzorgen en dit onderschrijf ik helemaal.

Chris Klaassen tijdens een canvaszaterdag, zittend tweede van rechts naast Lisette van der Swaluw.

Je bent actief in ons campagneteam met Harm. Wat doen jullie daar precies?

Er is een draaiboek gemaakt waarin alle buurten van Den Bosch met plattegrond zijn bewerkt. Er zijn buurtcoördinators die worden ingezet als hun buurt aan de beurt is. Verder bespreken we ruimtes waar we samen komen. Met Harm ga ik op de dag van het canvassen rozen halen en Harm heeft dan het appelgebak gehaald. Bij het samen komen heten we iedereen welkom en na de koffie delen we de rozen uit en campagne materiaal en zo gaat iedereen op stap en we volgen dan met de auto met daarin alle faciliteiten die het canvassen tot een succes maken. Vanuit de campagne auto worden er voortdurend folders en rozen aangevuld en als het warm is water.

In de Ploossche Hof waar je woont ben je lid van de Beheergroep. Wat houdt dat in?

De beheergroep is opgericht in 2011 met als doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Er was overlast door hangjongeren. Samen met de gemeente Den Bosch, Politie en maatschappelijke organisaties is het aantoonbaar gelukt deze overlast te beperken. Ik neem daar nu een jaar aan deel. Er is pas een bushokje geplaatst naast de Noorderkroon, daar hebben wij voor gezorgd. We zijn de oren en de ogen in de wijk en iedereen kan overlast of wat dan ook melden. En recentelijk zijn we begonnen voor de buurt de Reit met het opzetten van een netwerk. Doormiddel van de Next Door, daar is ook een app versie van. Hier kunnen de buren elkaar lid van maken doormiddel van een e-mail adres. In een later stadium kunnen we daar buurtpreventie aan koppelen. De discussie op dit moment in Next Door is het dierenparkje wat dreigt te verdwijnen.

Op Facebook staat dat je gepensioneerd bent, maar ondertussen vervoer je dagelijks kwetsbare jongeren van huis naar school. Belangrijk werk. Wat maak je zoal mee op zo’n dag?

Geen dag is hetzelfde. De ene dag zijn de kids rustig en dan weer enorm druk. Enkelen hebben al jaren een mindere verstandhouding met anderen in de bus en dat escaleert af en toe. De dingen die ze op school mee maken worden meteen in de bus afgereageerd. Soms geef ik iets door aan een ouder over bijvoorbeeld pestgedrag, maar dan is het antwoord hij pest zijn zusje ook steeds. De kids die ik vervoer daarvan is jongste is vier en de oudste twaalf jaar. Ik zie van dichtbij wat autisme betekent. Je zorgt als kind voor veel irritatie en vervolgens heb je dit zelf totaal niet door. De huilbuien en de onmacht van zo’n kind raakt me dan. Hij krijgt thuis op zijn kop, op school ook en tenslotte in de bus en hij snapt niet veel van zijn eigen gedrag. Volgens de begeleiding kost het deze kinderen erg veel energie om dit gedrag te verbeteren.

Chris

Chris, bedankt voor je oprechte antwoorden op de vijf vragen.

In de volgende vijf vragen aan…. Marja van Noort, zij is sinds kort voorzitter van de Wijkraad in Hintham.

Eerder verschenen er in deze rubriek portretten van Geert Snijders, Fouad Kabbouti en Sepideh Haj Modiri. 

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen