Door Reinoud van Uffelen op 10 januari 2016

Vijf vragen aan… Fouad Kabbouti

fouadIn de rubriek “vijf vragen aan…” deze keer Fouad Kabbouti

Je hebt Rechten gestudeerd op de Universiteit in Nijmegen en werkt voor de Raad voor Rechtsbijstand. Wat doe je daar?

Binnen de Raad voor Rechtsbijstand werk ik bij het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers. Dit bureau voert de Wet beëdigde tolken en vertalers uit namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tolken en vertalers dienen aan bepaalde kwaliteitscriteria te voldoen om bij ons ingeschreven en beëdigd te kunnen worden. Ik ben met name bezig met het ontwikkelen van diverse beleidskaders, zoals bijvoorbeeld alternatieve manieren voor het aantonen van de voorwaarden voor inschrijving of de ontwikkeling van taal- en tolk- en vertaaltoetsen. Daarnaast treedt ik op als vertegenwoordiger van de Minister in bezwaar-, beroep- en hoger beroepszaken.

Fouad_Kabbouti_extra_foto

Je bent een tijdje weg geweest, maar woont nu weer in West. Wat betekent deze wijk voor jou?

West heeft bij mij een heel bijzonder plekje. Ik ben er geboren en getogen. Deze wijk heeft mij bijna alles kunnen geven wat ik nodig had. Ik heb er op de basisschool, middelbare school en Hogeschool gezeten. Alleen voor mijn studie Rechten ben ik buiten de wijk gaan kijken. Ik heb er gevoetbald, gezwommen, hard gelopen, deed er aan fitness en heb uren doorgebracht in de bibliotheek. Ik heb er tijdens mijn studie bijbaantjes gehad en werk sinds 2012 weer op West. De kansen die West biedt aan haar inwoners, maar ook aan mensen buiten de wijk en stad zijn ongekend. Ik zie dan ook ontzettend veel mogelijkheden, maar ben niet blind voor de problemen. Ik ben ervan overtuigd dat als mijn wijkgenoten een stapje terug durven zetten en met een open blik naar West durven kijken, dat ze de kracht en de pracht van de wijk zullen zien. De kansen liggen er voor het grijpen. Dit geldt in mijn ogen voor alle wijken in Den Bosch. Er is veel meer uit te halen!

PvdA Den Bosch bedrijft politiek vanuit de waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid. Wat betekenen deze drie waarden voor jou?

In deze drie waarden kan ik mij helemaal vinden.

Vooruitgang: Onze stad van morgen. Dit kan de vooruitgang in stenen zijn, maar belangrijker de vooruitgang van mensen. Stilstand is achteruitgang wordt weleens gezegd, maar soms probeert men krampachtig vast te houden aan het verleden en dit te doen herleven. Durf mensen de ruimte te geven om de stad vooruit te brengen, innovatief te zijn met een open blik op de toekomst gericht. Waar staan we als stad over 15, 25 of 50 jaar.

Solidariteit: Opkomen voor elkaar. Dit is iets wat me vanuit huis altijd is meegegeven. Zorg voor elkaar, je familie, je buren maar ook de vreemdeling op straat.  Dit kunnen kleine dingen zijn, zoals het gras maaien voor de buren. Maar iemand kan onverhoopt in een situatie komen dat hij tijdelijk of permanent hulp nodig heeft. Of het nu om bijvoorbeeld armoede, zorg of de opvang van vluchtelingen gaat, een helpende hand kan daarin het verschil maken.

Bestaanszekerheid: Kansen voor iedereen. De arbeidsmarkt (goed en eerlijk werk), het onderwijs en de zorg (toegankelijk voor iedereen) en de woningmarkt (een eigen woning voor jong en oud) moeten we met elkaar delen. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en dat moet goed gefaciliteerd worden. Deze verantwoordelijkheid dragen we met zijn allen.

PvdA Den Bosch is een oppositiepartij. Hoe voer je constructief oppositie en hoe denk je over progressieve samenwerking?

We zitten als partij voor het eerst in decennia in de oppositie. Dit vraagt natuurlijk een hele andere houding. We zitten niet meer aan de knoppen en zullen op zoek moeten gaan naar gelegenheidscoalities. Hierbij moeten we vasthouden aan onze eigen identiteit en waarden. Het is dan ook van belang om goede contacten te onderhouden met de andere partijen en goed te luisteren naar raakvlakken. Dit gaat steeds beter. De ene keer neem je het initiatief, de andere keer sluit je aan.

In een versplinterde politieke arena (10 partijen) probeert elke partij zich te onderscheiden. Je moet dan ook het lef hebben om water bij de wijn te doen om een verbetering te kunnen realiseren. Dit is inherent aan ons politieke stelsel. Progressieve samenwerking is dan een manier om je krachten te bundelen vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt. Dit hoeft voor mij geen doel op zich te worden, maar is wel één van de middelen die tot je beschikking staat.

Je zit nu een jaar in de gemeenteraad. Wat zijn je speerpunten voor de komende jaren?

Integriteit en transparantie van het openbaar bestuur vind ik ontzettend belangrijk. Ik ben dan ook betrokken bij de ontwikkeling van bewustwordingsbijeenkomsten voor raadsleden, zodat dit op het netvlies blijft staan.

Verborgen armoede is een groot probleem. Een bezoek aan de voedselbank is dan heel confronterend, maar dat is de armoede die in beeld is. Als je je dan bedenkt dat er een grote groep mensen niet bij de voedselbank durft aan te kloppen uit schaamte of simpelweg te trots, dan kun je niet aan de zijlijn blijven staan. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Solidariteit en bestaanszekerheid zijn dan waarden die scherp in beeld komen.

Mensen moeten aan het werk kunnen komen. Of het nu begint met vrijwilligerswerk, stageplaatsen voor onze jongeren of betaalde arbeid, we moeten met elkaar kansen creëren. Met het Aanvalsplan werk dat op initiatief van onze fractie tot stand is gekomen wordt daarmee een aanzet gegeven. Maar we zijn er daar nog niet mee. Ik zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en blijven sturen op resultaat.

Volgende maand vijf vragen aan Sepideh Haj Modiri.

De vorige aflevering met vijf vragen aan Geert Snijders kunt u hier lezen.

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen