Door Reinoud van Uffelen op 8 augustus 2016

Vijf vragen aan… Freek Morel

In de rubriek “vijf vragen aan…” dit keer Freek Morel

freekWanneer werd jij lid van de PvdA en waarom?

In het tweede jaar van mijn studie aan de HAS, nu ongeveer 5 à 6 jaar geleden, ben ik lid geworden van de PvdA. De aanleiding was een jongerendebat over onderwijs en Den Bosch studentenstad, waarbij Jeroen en Inke aanwezig waren. Ik had met hen een goed gesprek over mijn visie en de visie van PvdA Den Bosch. Ik merkte dat daar veel overeenkomsten in zaten en had besloten een keer bij de ALV te kijken om kennis te maken met de partij. Toevallig was dat de week erna. De ALV gaf mij veel energie en ik merkte dat er veel persoonlijke belangstelling was. Een warm rood nest dus. Maar ook de inhoud gaf raakvlakken. Zo werden onder andere verschillende scenario’s besproken over de toekomst van de stad Den Bosch, wat aansluit bij mijn opleiding Stad- en streekontwikkeling. Ik was dus direct overtuigd en ben lid geworden van de PvdA.

Het ledenaantal van onze partij is wat teruggelopen en we hebben moeite jonge mensen aan ons te binden. Jij bent een van de enigen. Wat is jouw verklaring?

Helaas klopt deze constatering. Hier is niet echt één antwoord op te geven denk ik. Maar in mijn directe omgeving hoor ik wel dat de politiek wat meer daadkracht mag tonen en dat mooie verhalen passé zijn. Het resultaat telt. De PvdA zou veel meer activiteiten moeten organiseren, ook voor niet-leden. Ik hoor ook om mij heen dat jongeren vooruitgang willen en het systeem graag zien veranderen. Veel jongeren zijn het er over eens dat de traditionele partijen daar nu niet mee bezig zijn. Aan de andere kant merk ik dat de Jonge Socialisten, de jongerenafdeling van de PvdA, steeds actiever wordt in Brabant en dat daar veel energie in zit! Jongeren zijn dus wel degelijk actief binnen de PvdA en kiezen er zelf voor om eigen initiatieven te realiseren.

Wat doe jij voor de PvdA?

Vanaf dat ik lid werd ben ik direct actief geworden voor de PvdA. Vooral de campagnetijden en het canvassen gaven en geven mij veel energie en motivatie om Den Bosch, maar ook Brabant en Nederland, socialer te maken. Na mijn studie heb ik besloten om mij kandidaat te stellen voor het Waterschap en ben ik nu bestuurslid van de afdeling Den Bosch. Bij het Waterschap volg ik de fractie en zorg ik voor de online communicatie via Twitter en Facebook. Mensen vragen mij wel eens: “Waarom zit de PvdA nou in het waterschap? Water kan toch niet sociaal zijn?” Dat klopt. Maar water kan wel sociaal worden verdeeld. Bijvoorbeeld dat mensen die het niet zo breed hebben de mogelijkheid hebben tot kwijtschelding van de waterschapsbelastingen en dat de grootgebruikers meer betalen. Ook het feit dat het grootste deel van de belasting wordt opgehaald in de stad, maar het grootste deel wordt uitgegeven in het platteland, kan beter worden verdeeld. Bijvoorbeeld door recreatief water en natuur te realiseren voor de stedeling. Zo wordt óók het water in Den Bosch en het waterschap sociaal.

freekendiederik

Freek Morel met Diederik Samsom tijdens de vorige gemeenteraadscampagne

Je studeerde aan de HAS en hebt sinds kort je eerste echte baan. Wat doe je precies?

Dat klopt, na mijn studie Stad en streekontwikkeling heb ik nu een baan bij BMC als Trainee Ruimte. Via BMC ben ik gedetacheerd bij de gemeente Veldhoven, waar ik mij bezig houd met bestemmingsplannen. Daarnaast volg ik een traineeprogramma op het gebied van ruimtelijk recht, gebiedsontwikkeling en vastgoed. Met de komst van de omgevingswet in 2019 gaat er veel veranderen in gemeenteland, vooral bewustwording en een andere manier van denken en doen is een belangrijke verandering. Dit heeft ook grote impact op hoe politiek wordt bedreven. Het idee is dat het vooral voor de burger makkelijker en overzichtelijker wordt om initiatieven te realiseren.  Al is de komst van de nieuwe wet al uitgesteld en is de exacte inhoud en hoe de wet wordt uitgevoerd (naar de geest of de letter van de wet) nog niet helemaal duidelijk. Maar dat er veel gaat veranderen is wel duidelijk!

Wat zijn jouw wensen voor de toekomst?

Via mijn werk wil ik meer ervaring op doen bij verschillende gemeenten, door in korte tijd in meerdere keukens te kijken en projecten uit te voeren. Doordat ik veel opdrachtgevers in korte tijd heb, zie ik bij meerdere organisaties hoe ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd. Hierdoor krijg ik veel vergelijkingsmateriaal. Mijn doel is dat het voor burgers mogelijk is hun initiatieven en dromen waar te maken. De gemeente is er voor de burger, niet andersom. Al wordt dat vaak vergeten. Hier wil ik mij de komende jaren mee bezig houden. Zowel in mijn dagelijks werk als via de PvdA. Het gaat om de mensen, niet om systemen en regels.

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen