Door Reinoud van Uffelen op 19 december 2015

Vijf vragen aan… Geert Snijders

Vanaf deze maand een nieuwe rubriek. “Vijf vragen aan…”  Deze maand met Geert Snijders

Hoe kijk jij als oud-wethouder naar het coalitie-akkoord en de (begrotings)plannen van de huidige coalitie?

Als oud-wethouder is het niet chique je opvolgers voor de voeten te lopen. Dat wil ik ook niet. Dat betekent dat ik terughoudend moet zijn in mijn mening over de huidige coalitie. In objectieve zin kun en mag je wel stellen dat de huidige coalitie inhoudelijk afstand neemt van eerder gevoerd – en zeker ook sociaal-democratisch geïnspireerd – beleid. Ik kan mij daar uiteraard niet in vinden. Wat betreft de begrotingsbehandeling sta ik achter de inhoudelijke tegenbegroting van de PvdA-fractie.

PvdA Den Bosch voert oppositie en presenteerde ook een tegenbegroting vanuit de waarden vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid. Hoe vind je dat de fractie het doet en wat is je belangrijkste advies aan hen?

Goed oppositie voeren is niet gemakkelijk. Dat wordt vaak enorm onderschat. Met het opstellen en indienen van een tegenbegroting verdient de PvdA-fractie een groot compliment. Het is lang geleden dat in de Bossche gemeenteraad de oppositie een constructieve tegenbegroting heeft ingediend. De fractie doet het zonder meer goed! De inzet en deskundigheid geeft alle vertrouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Ik denk dat ik de fractie niet hoef te adviseren. Ook oppositie moet je voeren vanuit inhoud en onderwerpen op het juiste moment politiek maken.

Je was wethouder namens Rosmalens Belang, maar je bent altijd lid van de PvdA gebleven. Bij welke partij hoor je nu?

Het klinkt wellicht overdreven maar ik ben als sociaal-democraat geboren. De waarden van de sociaal-democratie waren, zijn en blijven uitgangspunt in mijn politiek en bestuurlijk handelen. Nu de afspraken met Rosmalens Belang zijn verlopen, kan ik mij weer als PvdA-er afficheren. Ik ben al bijna 35 jaar (actief) lid van de Partij van de Arbeid. Daar ben ik trots op!

Je bent na je wethouderschap gestart als voorzitter bij de Stichting Tramkade en ook weer teruggetreden. Waarom?

De Tramkade – het gebied van de voormalige mengvoederfabriek De Heus – wordt vorm en inhoud gegeven door 2 initiatieven. Die initiatieven zijn in feite autonoom. Zij huren ieder een (eigen) gedeelte van het terrein, hebben ieder hun eigen inhoudelijk concept en bepalen ook zelf aan welke partijen zij gaan onderverhuren. In die constructie zie ik – zeker nu een aantal basisbeslissingen door of in overleg met de gemeente zijn genomen – voor mij als voorzitter geen inhoudelijke rol of verantwoordelijkheid. Daarbij wil ik opmerken dat creatieve bedrijvigheid en creatieve industrie containerbegrippen zijn geworden. Op de Tramkade is het de uitdaging de écht creërende mensen en bedrijven ruimte te bieden.

Kom je naar onze nieuwjaarsreceptie op 3 januari?

Zeker. De nieuwjaarsreceptie is altijd een mooie start van het nieuwe jaar. Een gelegenheid om partijgenoten de “beste wensen” over te brengen. Dat schept ook een band. Ik hoop daar veel partijgenoten te treffen. Daarnaast hoop ik dat veel partijgenoten de activiteiten van onze afdeling in 2016 zullen bezoeken. De Partij van de Arbeid, onze afdeling is het waard.

In januari verschijnt er weer een “Vijf vragen aan…”. Dan met Fouad Kabbouti

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen