Door Reinoud van Uffelen op 23 april 2017

Vijf vragen aan Gert-Jan van Rooij-van der Sijde

De rubriek “Vijf vragen aan…” is terug van weggeweest. Een overzicht van de rubriek vindt u hier. Wilt u iemand voordragen voor de vijf vragen stuur dan een mailtje.

Hoe lang bij jij al lid van de PvdA en waarom werd je lid?

Ik ben lid van de PvdA sinds 2010. Ik leef vanuit de waarde “Samen vooruit” en zet me vanuit die waarde al ruim 40 jaar maatschappelijk in. Ik ben ooit op mijn 17e begonnen met een handtekeningenactie in de Hambaken; werd toen notulist bij de wijkraad Noord; later jarenlang voorzitter van de San Salvatorparochie in Orthen en voelde me al jarenlang betrokken bij de PvdA. De directe aanleiding om PvdA-lid en ook actief lid te worden was een bewonersactie in de Polderbuurt van Maaspoort, waar ik me, samen met mijn man Pieter en drie andere buurtbewoners, heb ingezet om de landschappelijke waarde van een stuk agrarisch gebied aan de Wasweg, vlakbij Oud-Empel, te behouden. Ik kwam toen in contact met toenmalig PvdA-gemeenteraadslid, later wethouder, Jeroen Weyers en fractievoorzitter Hermie van Ommeren, die bij ons op bezoek zijn geweest. Ik heb ook 2 keer ingesproken in een vergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beleid (ROB).

Ik had meteen een klik met Jeroen en Hermie en ik rolde in 2010 bijna als vanzelf het vrijwilligerswerk voor de PvdA in als fractievolger voor met name Hermie in de commissie Financiën, Economische en Sociale Zaken.

verkiezingsflyer uit 2014

 Je ben commissielid-niet raadslid. Wat doe je precies?

Sinds oktober 2015 ben ik commissielid-niet raadslid voor de PvdA in de commissie ROB. Ik werk daar samen met onze fractievoorzitter Lisette van der Swaluw. Naast de ruimtelijke ontwikkelingen zijn mijn aandachtsgebieden vooral verkeer, vervoer, milieu en duurzaamheid. Een gemeenteraadsfractie mag naast de gekozen raadsleden ook 2 commissieleden hebben. Dat zijn mensen, die wel op de kandidatenlijst stonden, niet gekozen zijn als gemeenteraadslid, maar zich grotendeels vrijwillig wel voor hun fractie willen inzetten in het vele werk in de raadscommissies. Daar gebeurt een belangrijk deel van het voorbereidend werk voor de gemeenteraad. Met uitzondering van deelname aan de gemeenteraadsvergadering, doe ik nagenoeg hetzelfde als een gemeenteraadslid. Ik hou de ontwikkelingen in onze gemeente bij; ik bent alert op misstanden; stel zo nodig vragen aan B&W, zoals onlangs over de verkeerssituatie in binnenstad en de overlast bij de verbouwing van Hudson Bay. Verder ben ik penningmeester van de Stichting fractieondersteuning PvdA ’s-Hertogenbosch en beheer ik het fractiebudget, dat wij van de gemeente krijgen voor ons plaatselijke politieke werk.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijkse leven ben ik juridisch medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Maar in de praktijk hou ik me voornamelijk bezig met de medezeggenschap. Ik ben onder meer vice-voorzitter van de Ondernemingsraad van de IND en al bijna 40 jaar kaderlid van de FNV-Overheid, de vroegere AbvaKabo. In deze functies zet ik me in voor de personele belangen van mijn collega’s.

Kun je iets vertellen over het vrijwilligerswerk dat je doet?

Naast mijn werk en mijn activiteiten voor de PvdA, ben ik vrijwilliger in woonzorgcentrum Eekhof in Kaatsheuvel. Hier wonen een kleine zestig, voornamelijk dementerende bewoners. Mijn inmiddels overleden schoonmoeder heeft daar gewoond en mijn man en ik zijn daar tien jaar geleden een zangkoor voor bewoners begonnen. Samen met een andere vrijwilliger sta ik iedere week vóór en tussen het koor om al zingend, springend en met een praatje tussendoor de veertig leden in de leeftijd van 60 tot 95 jaar actief te houden. Verder doe ik daar nog allerlei ander vrijwilligerswerk, zoals pannenkoeken bakken voor de bewoners met leerlingen van de basisschool, ben ik secretaris van de cliëntenraad en schrijf ik voor het huisblad. Een van de hoogtepunten daar is de bouw van een groot tuinhuis voor de bewoners door de Stichting Vrienden van Eekhof, waarvan ik voorzitter ben. We hebben daar met hulp van allerlei particulieren en ondernemers geld voor bij elkaar weten te brengen.

Hoe kijk jij naar de verkiezingsnederlaag van 15 maart. Hoe moet het verder met de PvdA?

De verkiezingsnederlaag was voor ons als PvdA-ers een grote klap! Ik vind het zelf vooral een stimulans om me samen met de collega’s plaatselijk te blijven inzetten voor de waarden waarvoor we staan. Samen vooruit met en vóór onze mensen is voor mij geen loze kreet! Dat laten we als lokale PvdA samen dagelijks zien. We hebben een goede positieve fractie met Pieter Paul, Fouad, Osman, Inke, onze fractievoorzitter en partijleider Lisette en ikzelf en samen gaan we met het bestuur en alle actieve vrijwilligers in maart 2018 een goed resultaat neerzetten bij de gemeenteraadsverkiezingen! Want: Den Bosch, dat zijn we samen! Daar ben ik heilig van overtuigd!

Gert-Jan temidden van zijn collega’s van de fractie aan de vooravond van het zomerreces in 2016.

 

Reinoud van Uffelen

Reinoud van Uffelen

Van 28 januari 2015 t/m 29 juni 2018 afdelingsvoorzitter. Meer info vindt u op Linkedin Zijn blogs kunt u lezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Meer over Reinoud van Uffelen