Door Pieter Paul Slikker op 8 december 2015

Vragen over Reinier van Arkel (sinds 1442)

Schriftelijke vragen art. 33: beloning bij Reinier van Arkel

Geneeskundig Gesticht Reinier van Arkel (gevelsteen).org

In 1439 overlijdt een inwoner van ‘s-Hertogenbosch, Reinier van Arkel genaamd. Bij testament laat hij weten dat een gedeelte van zijn vermogen besteed moet worden aan de verpleging van “zes arme sinneloze mensen”. Zo ontstaat in 1442 Reinier van Arkel aan het Hinthamereinde in ‘s-Hertogenbosch. Een van de eerste plekken waar we kwetsbare mensen bescherming bieden.

De zorg voor kwetsbare mensen met een psychiatrische beperking is een groot goed. En terwijl de zorg voor hen verandert – mensen blijven langer thuis – investeren we als stad om die reden fors in bijvoorbeeld het vergroten van zelfredzaamheid en het bieden van dagactiviteiten.

Des te schrijnender is het als publiek geld dat bestemd is voor de zorg ten onrechte verdwijnt in de zakken van (ex-) bestuurder. Vandaag werd bekend dat de Reinier van Arkel Groep in Den Bosch ex-topman Paul Spronken vorig jaar nog eens 185.000 euro betaalde nadat hij in 2014 een vergelijkbaar bedrag opstreek voor slechts een maand werk. Daarmee streek de ex-topman na zijn vertrek nog zo’n 368.000 euro op.

Zoals RTL terecht stelt: ‘Een bonus voor de staat waarin Spronken de zorginstelling achterliet, kan de royale beloning niet zijn. De Reinier van Arkel Groep boekte in 2014 een verlies van 1,7 miljoen euro. Het jaar ervoor bedroeg het verlies 3 miljoen euro.‘

Vandaar dat wij de volgende vragen aan het College willen stellen:

 

  • Was het College op de hoogte van deze beloning na vertrek bij Reinier van Arkel?
  • Deelt het College de mening van de PvdA-fractie dat een dermate hoge beloning na vertrek geen goede wijze van uitgave van publieke middelen bestemd voor de zorg betreft?
  • Is het College voornemens om met Reinier van Arkel in contact te treden om dwingende afspraken te maken om dit voor de toekomst te voorkomen binnen de afspraken die we met de instelling maken?

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

 

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

Pieter Paul Slikker

De door de leden gekozen lijsttrekker Pieter Paul heeft een uitgesproken visie over hoe de maatschappelijke beweging van de buitenwereld verbonden moet worden met de politieke binnenwereld van het stadhuis. Hij is daarin zeer gepassioneerd. Zijn passie en activisme zijn gevoed vanuit ideeën, kennis en gebaseerd op de sociaaldemocratische waarden. Pieter Paul is zelfverzekerd en

Meer over Pieter Paul Slikker