Door Lisette van der Swaluw op 31 mei 2016

Vragen over vastgoedverkoop Jheronimus Bosch Art Center

Schriftelijke vragen aan het college.

In het Brabants Dagblad van vanochtend is te lezen dat een deel van het vastgoed rond het Jheronimus Bosch Art Center aan de Hinthamerstraat is verkocht of in de verkoop staat.

Ook is te lezen dat met de verkoop van dit vastgoed tonnen winst wordt (en kan worden) gemaakt. Deze winst zou ten goede komen aan de particuliere BV van Gerry Wilbers, de levenspartner van de voorzitter van de stichting die het JBAC nu exploiteert.

De gemeente Den Bosch heeft destijds 2 miljoen euro op tafel gelegd om het Jheronimus Bosch Art Centre in de oude Jacobskerk te kunnen ontwikkelen. Dit geld hoeft niet te worden terug betaald. Dat brengt de PvdA tot de volgende vragen:

 Bent u het met de PvdA eens dat het onwenselijk is dat een particulier dankzij een gemeentelijke investering tonnen winst opstrijkt of op kan strijken?

 Bent u het met de PvdA eens dat de gekozen constructie achteraf bezien onwenselijk is en dat wij daar voor de toekomst lessen uit moeten leren? Zo ja, kunt u aangeven welke lessen dat zijn?

 Kunt u een overzicht geven van de destijds gemaakte afspraken die publieke lasten versus private lusten dienden te beperken?

Zie ook het bericht in het Brabants Dagblad.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw