Door Lisette van der Swaluw op 27 april 2017

Waarom werd de raad niet eerder geïnformeerd?

Tijdens de informatiebijeenkomst over de besluitvorming van de nieuwbouw van het Theater aan de Parade (TAP) op donderdag 13 april heeft is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de aanbesteding van het TAP. Uit de presentatie bleek dat het in het raadsvoorstel ‘Nieuwbouw Theater aan de Parade’ opgenomen financiële kader van 50 miljoen niet haalbaar is. Er is een totaalbudget van tenminste 71 miljoen nodig. Een overschrijding van maar liefst 21 miljoen.

Een jaar geleden, op 15 april 2016, is de aanbestedingsprocedure gestart met een openbare aanbesteding. Naar nu blijkt hebben ‘6 of 7 partijen’ (bron: ZRi) belangstelling getoond. Van deze partijen zijn er 5 geselecteerd voor de (niet openbare) gunningsfase. Op 12 september 2016 ging deze gunningsfase van start waarbij nog steeds het financiële kader van 50 miljoen leidend leek. Cruciaal is de vraag wanneer precies duidelijk werd dat dit kader onhaalbaar zou zijn dan wel overschreden zou worden en waarom de raad hierover niet is geïnformeerd, alsmede de vraag waarom niet eerder duidelijk werd dat de nieuwbouw een forse overschrijding – naar inmiddels blijkt ruim 40 procent – van het geraamde budget zou bedragen.

De PvdA heeft tijdens een informatieavond op 13 april een aantal vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure. Een aantal vragen is niet of niet voldoende beantwoord en een aantal antwoorden riep nieuwe vragen op. Vandaar deze aanvullende vragen.

Deze worden behandeld in het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van 9 mei. De agenda voor 9 mei kunt u hier raadplegen. De vergadering start om 19.00 uur met het vragenhalfuurtje.

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette was raadslid en fractievoorzitter. In november 2017 verliet ze de gemeenteraad.

Meer over Lisette van der Swaluw